Invitation til første partnerskabsmøde i forbindelse med revision af STM BREF (Surface Treatment of Metals and Plastics)

17-12-2021
BREF Industri

EU's miljøkontor i Sevilla har aktiveret den tekniske arbejdsgruppe hvor Miljøstyrelsen sidder i. Det betyder, at der nu skal arbejdes på at revidere den BREF, der findes for området.

BREF’en håndterer virksomheder der falder ind under listepunktet 2.6 som ses i bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen
Den nuværende BREF for overfladebehandling af metaller og plast kan findes på miljøstyrelsens hjemmeside for BREF partnerskaber.

Mødet afholdes hos Miljøstyrelsen i Odense, d. 13. januar kl. 10.00 – 13.00. (medmindre COVID 19 situationen foreskriver andet).

I bedes senest d 7. januar 2022 tilmelde jer mødet.

For yderligere information mht. tilmelding se invitationen.