Gode iltforhold i havet

03-12-2021
NOVANA Vandmiljø Natur

Iltsvindet er blevet halveret i løbet af den sidste måned.

Arkivfoto: Miljøstyrelsen

Ikke alene er der blevet meget mindre iltsvind fra sidst i oktober til sidst i november. Men det ser også godt ud, hvis man sammenligner med samme tid sidste år, hvor området med iltsvind var 20 procent større. 

Det viser iltvindsrapporten fra november, der er udarbejdet af Aarhus Universitet og baseret på Miljøstyrelsens målinger i perioden 28. oktober til 24. november.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande var midt i november på knap 300 kvadratkilometer. Der var kraftigt iltsvind på 18 kvadratkilometer.

Selv om iltforholdene de fleste steder er blevet bedre, så har det milde vejr fra slutningen af oktober og i november betydet, at iltsvindet tog til i nogle områder i løbet af første halvdel af november. Det gælder fx i det sydlige Lillebælt. I den indre del af Flensborg Fjord og i Nybøl Nor blev der frigivet giftig svovlbrinte fra bunden.

Udbredt iltsvind er en følge af en forudgående stor tilførsel af næringsstoffer. Iltsvindets udvikling i løbet af året reguleres væsentligst af bundvandstemperaturen og de aktuelle vindmæssige forhold.

Læs iltsvindsrapporten her