Ændring af tidligere annonceret brugerbetalingstakst for 2022

21-12-2021
Industri Landbrug

Tilsyns- og godkendelsesmyndighederne skal opkræve brugerbetaling fra virksomheder og husdyrbrug mv. for visse ydelser i forbindelse med miljøgodkendelser og miljøtilsyn. Opkrævningen skal ske på baggrund af en timetakst, der reguleres årligt og offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside. Reglerne for brugerbetaling, herunder den årlige regulering af taksten, fremgår af Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Miljøstyrelsen har i oktober måned offentliggjort timetaksten for brugerbetaling i 2022 på mst.dk.

Efterfølgende er Miljøstyrelsen blevet opmærksom på, at der ved beregningen i oktober måned er anvendt en forkert reguleringssats. Det har medført, at brugerbetalingstaksten nu er genberegnet, og at timetaksten i 2022 bliver kr. 440,78 og ikke som tidligere annonceret kr. 438,18

Miljøstyrelsen beklager fejlen.