Webinarer om Miljøtilsynsvejledningen

17-08-2021
Industri Landbrug

Miljøstyrelsen afholder i september 2021 to webinarer for kommunale sagsbehandlere i forlængelse af offentliggørelsen af Miljøstyrelsens nye digitale vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen.

 

Miljøstyrelsen offentliggjorde i juli måned en ny digital vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen. Vejledningen er en opdatering af Miljøstyrelsens tidligere vejledning om miljøtilsyn fra 2013 og erstatter således den gamle vejledning.

Miljøstyrelsen vil på to webinarer præcisere udvalgte emner fra vejledningen. Der er tale om emner, hvor det vurderes, at der er særligt behov for vejledning.

Webinar 1 - om miljørisikovurdering og planlægning af tilsyn
Tidspunkt: Torsdag den 2. september 2021, kl. 10.00 - 10.45

Webinar 2 - om afgivelse og offentliggørelse af oplysninger
Tidspunkt: Tirsdag den 14. september 2021, kl. 10.00 - 10.45 (OBS! datoen er flyttet i forhold til tidligere udmeldt)

Tilmelding
Du kan som kommunal miljøsagsbehandler deltage i webinarerne ved at skrive en mail til Obfuscated Email senest mandag den 30. august 2021, kl. 12.00 med ønske om deltagelse. Skriv også hvilket webinar du ønsker at deltage i (nr. 1 og/eller nr. 2). Du vil efterfølgende få tilsendt link til deltagelse i det/de ønskede webinarer.

Deltagelse foregår via Zoom, og det er gratis at deltage.

Link til Vejledning om miljøtilsynsbekendtgørelsen