Vilde blomster breder sig på besværlige marker

24-08-2021
Landbrug Natur

Godsejer Ivan Reedtz-Thott fra Strandegård på Sjælland er en af de landmænd, der stopper den intensive drift af nogle af sine marker, så der i stedet kan opstå store sammenhængende naturområder.

Planter fra strandengene ud mod vandet kan i fremtiden brede sig, hvor jorden før blev dyrket. Foto: MST

Der er stor interesse for at lave marker om til natur. Det viser den store søgning til tilskudsordningen til sammenhængende natur, der blev oprettet i 2018. 

Landmænd, der får tilskud, slipper for at dyrke ofte besværlige, sandede eller sumpede jorder. Til gengæld vokser naturværdierne på ejendommen. Det fortæller godsejer Ivan Reedtz-Thott fra Strandegaard ved Fakse på Sjælland, der lader naturen brede sig på 108 hektar marker.

”Man bruger alt for meget energi på at dyrke en usikker afgrøde på en usikker mark. Så giver det bare meget mere mening at lægge området om til natur. Det er oplagt at skabe et stort sammenhængende naturområde på Feddet, og da betalingen var fornuftig, så synes jeg ikke der var noget at betænke sig på,” siger godsejer Ivan Reedtz-Thott.

Ivan Reedtz-Thott marker ligger op af værdifulde strandoverdrev, der har en høj værdi for biodiversiteten. Planen er, at de sjældne planter og dyr med tiden vil sprede sig, så markerne bliver til natur.

Vitaminindsprøjtning til naturen

Tilsvarende aftaler er indgået med andre i alt 75 landmænd over hele landet. Resultatet er, at sjælden natur som enge, rigkær, overdrev og heder har fået plads til at brede sig ud over nye 1.000 hektar landbrugsjord. Kompensationen til landmanden betales som en engangserstatning på 55.000 kroner per hektar for intensivt dyrket landbrugsjord.

”Det er en effektiv måde at give naturen en vitaminindsprøjtning. Vi bygger videre på den natur, der allerede findes og giver den vokseværk. Vilde blomsterfrø spreder sig ud, hvor der før var dyrkede marker. På den måde får truet natur som enge, rigkær og overdrev kræfter til at brede sig, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

I 2018 blev der givet tilsagn til 253 hektar sammenhængende natur. I 2019 var tallet 338 hektar og i 2020 var det 500 hektar. I 2021 er der søgt om tilskud til i alt 730 hektar.

Der tinglyses vilkår om et totalt ophør med dyrkning, jordbearbejdning, gødskning og sprøjtning på de udlagte sammenhængende arealer. Men køer, får og heste må fortsat afgræsse naturarealerne, og der må slås hø.

Fakta om tilskud til sammenhængende natur

Målet med tilskudsordningen er at etablere beskyttende bufferzoner omkring eksisterende områder med habitatnatur. Desuden skabes forbindelse mellem habitatnaturområder, der i dag er adskilt af landbrugsjord i intensiv drift. De udlagte arealer bidrager samtidigt til grundvandsbeskyttelse og gavner biodiversiteten.

Ordningen henvender sig til landmænd, der har jord inden for Natura 2000-områder.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Yderligere oplysninger

Bettina Helle Jensen

Kontorchef
Tilskud