Tusindvis af smykker med tungmetaller beslaglagt

31-08-2021
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har sammen med Toldstyrelsen beslaglagt en stor mængde smykker med indhold af ulovlige tungmetaller som cadmium og bly. Smykkerne kommer derfor ikke ud til forbrugerne.

Her ses bunker af de beslaglagte smykker.

Hvert år beslaglægges der mange ulovlige produkter. Det gælder både i forsendelser til private og virksomheders import fra tredjelande. Oftest indeholder produkterne stoffer, der er sundhedsskadelige. Det er også tilfældet for den seneste beslaglæggelse. Ud af 31 tilbageholdte smykketyper fandt Kemikalieinspektionen, at otte af smykketyperne indeholdt tungmetaller som cadmium og bly. 

Det resultat ligger på linje med resultaterne fra Inspektionens kontrolkampagne på området i 2020.  

 ”Kemikalieinspektionen kan konstatere, at mange af de billigere smykketyper med oprindelse fra tredjelande har for høje indhold af uønskede tungmetaller” siger Kim Holm Boesen, Kontorchef hos Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion.

Toldstyrelsen har i samme sending fundet 4.080 stk. smykker, der vurderes at være varemærkeforfalskede og/eller piratkopierede, dvs. kopier af kendte designere.

"De beslaglagte smykker er et godt eksempel på, at kopivarer både kan være sundhedsfarlige og samtidigt skævvrider konkurrencen for danske virksomheder. Der er med andre ord flere grunde til, at det er et område, vi har særlig fokus på i toldkontrollen og i vejledningen til forbrugerne, siger Trine Dancygier, kontorchef i Toldstyrelsen.

Cadmium og bly er jf. REACH forordningen forbudt i smykker, og derfor sendes alle smykkerne til destruktion. Alt i alt er der beslaglagt 5860 stk. smykker til destruktion pga. tungmetal indhold.

Tungmetaller er giftige for mennesker og øvrige organismer i miljøet. Tungmetaller nedbrydes ikke ved affaldsbehandling, og tungmetaller i affaldet vil før eller senere blive frigivet til omgivelserne.

Cadmium er et grundstof, der er giftigt for både mennesker og miljø. Hos mennesker kan cadmium føre til giftige effekter særligt i nyrerne. Der ses også effekter på skelettet (knogleskørhed) og åndedrætssystemet efter vedvarende udsættelse. I arbejdsmiljøet er der set en sammenhæng mellem længere tids udsættelse for høje koncentrationer af cadmium og udvikling af lungekræft. Cadmium er også giftigt i miljøet. Den væsentligste kilde til optag af cadmium hos mennesker er via fødevarer og – hos rygere - fra tobak. 

Bly har gennem århundreder været brugt i et utal af produkter pga. af sine unikke egenskaber. Desværre er bly også et giftigt tungmetal, der ophobes i mennesker, hvor selv små mængder bly kan medføre en sundhedsskade. Bly påvirker nervesystemet.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef hos Kemikalieinspektionen, Obfuscated Email og mobil: 21 62 59 66