Tjek de lokale jagttider før dæmrings- eller skumringsjagt på kronvildt

30-08-2021
Jagt og jagttegn

For at undgå, at kronvildt bliver skudt ulovligt, opfordrer Miljøstyrelsen alle kronvildtjægere til at se grundigt på styrelsens kort over de lokale jagttider, før de går ud med riflen.

Det er først og fremmest hundyr og kalve, som er omfattet af dæmrings- og skumringsjagt. Kun på Djursland må man også skyde spidshjort før solopgang og efter solnedgang. Foto: Colourbox

En ny jagtsæson nærmer sig, og dermed er det tid til at få styr på jagttiderne, ikke mindst hvis man vil på kronvildtjagt før solopgang, og efter at solen er gået ned.

Mange jægere har tilsyneladende svært ved at få overblik over de lokale jagttider på kronvildt, som er forskellige fra område til område i landet, og derfor blev der sidste år skudt et betydeligt antal krondyr på tidspunkter, hvor det ikke var lovligt.

Det viser en rapport udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet- i 2020. Rapporten bygger på svar fra mere end 5000 jægere, som deltog i en spørgeundersøgelse.

Læs DCE-rapporten her

Brug Miljøstyrelsens kort

”Vi kan desværre læse i rapporten fra DCE, at der er skudt kronvildt i dæmrings- og skumringtiden på lokaliteter, hvor det ikke er tilladt,” konstaterer fuldmægtig Anders Larsen, Miljøstyrelsen.

For at undgå, at kronvildt bliver skudt ulovligt, opfordrer Miljøstyrelsen alle kronvildtjægere til at se grundigt på styrelsens kort over de lokale jagttider, før de går ud med riflen.

”En mulig forklaring kan være, at nogle har svært ved at finde ud af præcis, hvor de lokale jagttider adskiller sig fra de landsdækkende, men det ændrer ikke ved, at ulovlig jagt er uacceptabel,” fastslår han.

Han opfordrer derfor alle til at bruge Miljøstyrelsens digitale kort, som giver et præcist og overskueligt billede af jagttiderne i bestemte geografiske områder. 

Find de lokale jagttider via Miljøstyrelsens kort  

Lokalt varierende jagttider

Muligheden for at gå på jagt før solopgang og efter solnedgang blev indført i 2017 ved en ændring af jagttidsbekendtgørelsen.

Det, som gør det svært at få overblik over reglerne, er blandt andet, at længden af perioden med dæmringsjagt varierer fra område til område, og at det er forskel på, hvad man må skyde i de tre områder.

Bruger man kortet på Miljøstyrelsens hjemmeside, vil der dog være gode chancer for at undgå utilsigtet ulovlig afskydning af dyr på dæmrings og skumringsjagt.

Se video: Sådan finder du de lokale jagttider