Skydebanepuljen fordelt mellem ti nye projekter

12-08-2021
Jagt og jagttegn

Miljøstyrelsen har i 2021 uddelt knap en million kroner til ti jagtforeninger, som har søgt om tilskud fra Skydebanepuljen.

Ti jagtforeninger modtager i 2021 til sammen tilsagn om 945.195 kr. i tilskud fra Skydebanepuljen. Støtten går typisk til forbedring af flugtskydebaner, især i form af nye kastemaskiner til lerduer, og igen i år er der også bevilget flere store beløb til støjdæmpende foranstaltninger.

I alt modtog Miljøstyrelsen 17 ansøgninger til puljen, og det ansøgte beløb var på næsten 1,6 millioner kroner.

De ti ansøgere fik tilsagn på hele det beløb, de havde søgt, mens de resterende syv fik afslag. Afslagene er begrundet i, at ansøgerne enten har modtaget tilsagn inden for de seneste tre år, at udgifterne, der blev søgt tilskud til, ikke er tilskudsberettigede, eller at ansøgningen var mangelfuld.

Skal forbedre flugtskydebanerne

Skydebanepuljen blev etableret i 2001. Pengene kommer fra jagttegnsmidlerne, og formålet er at sikre jægerne gode muligheder for at vedligeholde og forbedre deres skydefærdigheder. Det sker typisk gennem støtte til opbygning og forbedring af kapaciteten på de danske flugtskydebaner.

Siden 2001 har omkring 200 projekter på flugtskydebaner over hele landet modtaget tilskud fra puljen på 5.000 kr. og opefter.

Puljen er hidtil blevet udbudt én gang om året, men er dog ikke åben for ansøgninger i 2021, da Miljøstyrelsen arbejder på at forny ordningen bl.a. ved at uddele midlerne hvert andet år i fremtiden.

Se listen over de projekter, der har fået tilsagn i 2021

Læs mere om Skydebanepuljen og andre tilskudsmuligheder

 

Støttede projekter støttet af puljen i 2021

Liste modtagerne af midler fra Skydebanepuljen 2021

Hvad støtter puljen?

Der kan søges tilskud til etablering af nye skydebaner samt kapacitetsudvidelse på eksisterende flugtskydebaner. Anlæggene skal være åbne for alle jægere samt skydeinstruktører og jagttegnsaspiranter.

Hvem kan søge?

Jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere der godtgør, at de kan sikre driften af et anlæg.

Sådan prioriteres midlerne

Der bliver lagt vægt på, at give tilskud til projekter, som øger skydebanekapaciteten på nye og innovative måder og sikrer skydebanernes fremtidige eksistens. En stor del af de uddelte midler går derfor til støjdæmpende foranstaltninger.