Sjældne arter dukker op i sommerlandet

25-08-2021
Natur Friluftsliv

I juli måned er flere sjældne, regionalt uddøde og rødlistede arter blevet indberettet på Arter. Du kan også være med til at finde flere sjældne arter, når Miljøstyrelsen i samarbejde med Banedanmark afholder BioBlitz i Rødbyhavn d. 28.-29. august.

Svalehale. Foto: Jørgen Munck

I foråret 2021 blev indberetningsportalen Arter lanceret. Siden da har mange borgere indberettet deres fund på portalen. Derimellem er flere sjældne arter blevet registreret rundt om i landet. Det drejer sig bl.a. om fund af en meget sjælden skovmurerbi i starten af juli. Flere spændende arter er over sommeren ligeledes dukket op. Den regionalt uddøde sommerfugl svalehale og den sjældne orkidé knælæbe, der kun blomstre med 15 års mellemrum er bl.a. blevet indberettet.

Kom med ud i naturen og find sjældne arter
Den sidste weekend i august står på arter, naturnørder og spændende begivenheder i Rødbyhavn. Her kan Du tage familie og venner med til et arrangement, der byder på sjov og læring for både børn og voksne.

Miljøstyrelsen og Banedanmark afholder en BioBlitz, hvor der i løbet af 24 timer registreres fund på det nedlagte baneareal i Rødbyhavn. Du kan være med til at finde arter og få dem artsbestemt på stedet, af omkring 20 eksperter, der deltager i arrangementet. Det er en weekend fyldt med aktiviteter, hvor du som besøgende bl.a. kan være med til at lokke natsværmere og andre insekter frem af mørket ved en lyslokning eller gå på opdagelse med biolog og naturformidler Vicky Knudsen.

Arrangementet sætter ligeledes fokus på brugen af indberetningsportalen Arter. Den vil være hovedværktøjet til registrering af arter under BioBlitz’en.

”Med brugen af portalen Arter til BioBlitz’en får vi udbredt kendskabet til det nye værdigfulde værktøj, der sikrer forskere og almindelige danskere opdateret viden med et hurtigt og enkelt overblik over arternes tilstedeværelse i vores natur,” – siger Anne-Marie Vægter Rasmussen, vicedirektør i Miljøstyrelsen.

Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding. Der er mulighed for at købe sin frokost ved opstillede Food Truck på området. Der vil ligeledes være gratis is til besøgende lørdag eftermiddag.

Læs mere i pressemeddelelsen med invitation og program til BioBlitz i Rødbyhavn og hold dig opdateret på den officielle begivenhed på Facebook, hvor du også kan invitere familie og venner med.

Regionalt uddød sommerfugl på talstærkt besøg
Svalehalen er Danmarks måske mest prangende dagsommerfugl. Den var engang temmelig udbredt i Danmark og nogle steder ligefrem almindelig. I dag betragtes svalehale som uddød i Danmark, da arten ikke længere har nogen stabil ynglebestand i landet. Dog kommer den hvert år på besøg fra vores nabolande, og der kan i visse tilfælde opstå sporadiske yngleforekomster.
Svalehale er tilknyttet fugtige enge med skærmplanter, især kærsvovlrod, angelik og kvan, som er artens værtsplanter og som larven spiser. Hvis vi sørger for at fremme disse habitater, kan arten måske igen blive en fast del af den danske artsrigdom.

Efter 15 år i jorden blomstre den i to uger
Knælæbe benævnes ofte som Danmarks sjældneste plante, og den er noget for sig selv. Knælæbe er en lille uanselig orkidé, som lever i skovbunden af gamle, fugtige løvskove og har en helt ekstraordinær og mystisk livshistorie. Da den ikke selv er i stand til at udnytte solens lys ved fotosyntesen, er den nødsaget til at ernære sig på anden vis. Knælæben er nemlig en slags parasit og får sin næring og sukkerstoffer ved at snylte på svampe i jorden.

Knælæbe er lidt af en sky plante og lever det meste af sit liv under jorden. Den blev set igen for første gang i 15 år, da den for nyligt satte en blomst på det sidste kendte voksested for planten i Danmark.

For yderligere information, kontakt venligst Dorte Wenøe Breddam, Obfuscated Email

Knælæbe

Knælæbe. Foto: Lars Andersen

Fakta om Arter og BioBlitz

  • Indberetningsportalen Arter har eksisteret i ca. tre måneder.
  • Cirka 5.300 har registreret sig som bruger af Arter. Tilmeld dig her.
  • På Arter er der samlet over 42 millioner godkendte fund, fordelt på over 59.000 arter, slægter, familier osv. Omkring 32.000 er indberettet på portalen Arter.
  • Over 4.100 rødlistede arter er indberettet.
  • Der er knap 170.000 registrerede fund om Invasive arter på portalen.
  • En BioBlitz er et event, som handler om at finde og identificere så mange dyre- og plantearter som muligt i et bestemt område over en kort periode – i dette tilfælde 24 timer.