Opsamling på manglende indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)

23-08-2021

Miljøstyrelsen har nu afsluttet opsamlingen på kommunernes tilbagemeldinger på manglende indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD. Indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD udstilles offentligt på Danmarks Arealinformation og MiljøGIS

I foråret 2020 skrev Miljøstyrelsen ud til alle landets kommuner for at få hjælp til at identificere manglende indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD. Dette særligt med fokus på indvindingsoplande til almene vandforsyninger afgrænset før 2013.

27 kommuner meldte tilbage til Miljøstyrelsen, at der manglede indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD i Miljøstyrelsens datasæt. Miljøstyrelsen har gennemgået alle tilbagemeldingerne, og har nu udstillet ca. 160 indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD, der tidligere manglende i datasættet. Det samlede datasæt over indvindingsoplande til almene vandforsyninger inden for OSD udstilles på både Danmarks Arealinformation og MiljøGIS.

 

Miljøstyrelsen takker for kommunernes tilbagemeldinger. Såfremt der er bemærkninger til datasættet, kan der rettes henvendelse til Obfuscated Email.