Ny analyse tager vandets kemiske fingeraftryk

20-08-2021
NOVANA Vand i hverdagen Vandmiljø

Man kan finde tusindvis af stoffer i en enkelt vandprøve. Det viser en afprøvning af såkaldt non target-screening, der sandsynligvis i fremtiden vil vinde indpas på vandværker og spildevandsforsyninger.

Foto: Colourbox

Moderne måleudstyr er efterhånden så fintfølende, at det kan bestemme atomers og molekylers vægt med meget stor nøjagtighed i miljøprøver. Det udnytter man i en ny type analyse, hvor molekylernes vægt sammen med andre karakteristika kan bruges til at skelne tusindvis af stoffer fra hinanden.

Med non target-screening tager vi vandets kemiske fingeraftryk. Ulempen ved den traditionelle vandanalyse er, at vi kun finder det, vi leder efter. Med non target screening finder vi også de stoffer, som vi ikke ved er der,” siger kontorchef Rasmus Moes fra Miljøstyrelsen.

Den nye tilgang til analyse kaldes non target-screening, og nu slår en ny undersøgelse iværksat af Miljøstyrelsen fast, at non target-screening på mange felter ser ud til at kunne blive et effektivt supplement til den klassiske målrettede analyse, hvor man analyserer for et stof ad gangen.

Søger alle stoffer på én gang

Der særlige ved det nye værktøj, er man ikke som vanligt leder efter bestemte stoffer. I stedet leder man efter alle stoffer på én gang. Stofferne bliver fundet ved såkaldt massespectrometri, hvor man bestemmer vægten af molekyler i vandet.

”Non target-screening har efterhånden opnået så høj kvalitet og følsomhed, at teknikken kan bidrage til at skaffe øget viden om den kemiske sammensætning i vandmiljøet,” siger Rasmus Moes.

Non target-screening er ikke kun én metode, men mere et princip. Man skal benytte adskillige metoder i kombination, for at sikre sig at flest mulige kemiske stoffer inkluderes i analysen. De anvendte non-target metoder i den aktuelle undersøgelse, udført af Aarhus Universitet (AU), fandt 679 ud af de i alt 967 kemiske stoffer, der var tilsat en enkelt vandprøve.

Enkelte stoffer er skjult

En række stoffer blev ikke genfundet med non target screeningen. Det gælder blandt andet meget let fordampelige stoffer, aromatiske forbindelser, antikoagulanter og langkædede ethere og phthalater. Der er behov for yderligere metodeoptimering, såfremt disse skal medbestemmes i screeningen.

”Visse kemiske stoffer bliver ikke umiddelbart målt med non target-screening, så teknikken kan ikke erstatte den målrettede analyse af kendte problematiske stoffer, men den kan bruges som et værdifuldt supplement til at skabe mere viden,” siger Rasmus Moes.

En anden svaghed ved non target-screening er, at man ikke får at vide, præcis hvor meget af et fundet stof, der er i vandet. Man ved med andre ord, at der er gjort et fund, men ikke præcist hvor stort fundet er. Der foregår stadig udviklingsarbejde i forhold til at øge teknikkens evne til at bestemme koncentrationer.

Der er allerede en udtalt interesse fra blandt andet store vandforsyninger for at anvende non target screening. Og der er et betydeligt udviklingsfokus i laboratoriebranchen med henblik på at kunne tilbyde metoden kommercielt.

Miljøstyrelsen vil i den kommende tid afprøve non target-screening på overfladevand fra søer og åer, ligesom styrelsen er opmærksom på potentialet i forhold til drikkevand.

Læs rapporten om undersøgelsen