Naturtilbud hjælper psykisk sårbare

13-08-2021
Borger Friluftsliv Natur

Samarbejde med krisecentre og SIND har skabt naturoplevelser for sårbare over hele landet.

Foto: Colourbox

Under corona-nedlukningen har mange danskere brugt og nydt naturen ekstra meget. Men der findes også grupper af borgere, der af forskellige psykiske eller sociale årsager ikke bruger naturen på egen hånd.

Derfor indgik Miljøstyrelsen sidste år samarbejder med SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed og Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) og Mandecentret for at lave naturtilbud til psykisk sårbare og beboere på landets krisecentre.

Siden opstart af partnerskabsprojektet med SIND har der været stor interesse fra kommunerne, og 950 psykisk sårbare personer har allerede spejdet efter havørne, nydt en gåtur i skoven, vandret med bare tæer på Råbjerg Mile og meget mere.

På kvindekrisecentre blev der afholdt 18 ture for kvinder og børn fra i alt 11 forskellige centre fordelt over hele landet. Turene bød blandt andet på mad over bål og smagsprøver på sure slåen og salte strandurter fra naturens spisekammer. På mandekrisecentrene deltog mænd og børn fra syv forskellige krisecentre i sommerlejre.

 ”Formålet med samarbejderne har været at skabe adgang til naturen for alle borgere. Derfor glæder det os, at så mange har taget imod tilbuddet,” siger kontorchef i Miljøstyrelsen Jane Hansen

 ”Jeg døjede rigtig meget med angst, og på det tidspunkt havde jeg været indlagt næsten 100 gange på psykiatrisk, men jeg fandt ud af, at jo mere jeg kom ud, jo bedre fik jeg det,” fortæller en af deltagerne, der ønsker at være anonym.

Bygger videre på gode erfaringer

Partnerskabet med SIND tager afsæt i frivillighedsprojektet ”Frisk i naturen”, som er et initiativ i Frederikshavn Kommune, hvor psykisk sårbare borgere tilbydes ture i naturen.

Fra efteråret 2020 til efteråret 2021, arbejder partnerskabet sammen med initiativtager Erik Holm Sørensen og Frederikshavn Kommune for at udbrede initiativet og give flere kommuner mulighed for at tilbyde naturture til deres psykisk sårbare borgere.

Som led i at forankre og skabe endnu flere frilufts- og naturtilbud på landets krisecentre har Miljøstyrelsen bevilliget midler til LOKK og Mandecentret til indkøb af grejpakker til flere krisecentre for at gøre det nemmere for krisecentrene at tage en tur i skoven og lave mad over bål mm. og dermed mindske barriererne for at bruge naturen på egen hånd. En grejpakke indeholder blandt andet bålgryde og -pande, siddeunderlag, snitteknive og regnslag.

På Mandecentret har de prioriteret at efteruddanne en medarbejdere på alle syv afdelinger i naturterapi og tilbagemeldingerne er meget positive. Især centrets mænd med PTSD profiterer meget af naturterapien og de melder om at deres tankemylder bliver formindsket, deres søvn bliver bedre og deres humør højere. 

Fremtidige perspektiver

De to samarbejder har vist, at der er et stort potentiale i at sammentænke friluftsliv med social- og sundhedssektorerne. Friluftsliv er for alle, men det er ikke alle, der har lige let adgang til at benytte de tilbud, der findes i naturen.

"Manglende viden, overskud og tro på egne evner kan være barrierer for at bevæge sig ud i naturen på egen hånd. Samtidig ved vi fra forskning, at netop friluftsliv og ophold i naturen kan give øget mentalt overskud og øget livskvalitet, styrke troen på egne evner og sociale fællesskaber," fortæller Jane Hansen.

Miljøstyrelsen vil også fremadrettet have fokus på projekter og initiativer, der gør naturen mere tilgængelig – også for dem, der måtte være i en psykisk eller social sårbar situation, der kan udgøre en barriere for at dyrke friluftsliv.  

For yderligere oplysninger kontakt venligst: Sofie Banke Johansen, Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Obfuscated Email.

Fakta

Det ved vi om friluftslivs effekt på mental sundhed:

  • 3 ud af 4 oplever, at friluftsliv øger deres livskvalitet.
  • 84 % oplever, at friluftsaktiviteter øger deres psykiske velvære og forbedrer humøret.
  • Afslapning er danskernes vigtigste grund til at søge ud i naturen.
  • Natur og friluftsaktiviteter har en positiv effekt på for eksempel velvære, ro, nærvær og selvtillid.

Kilde: Fakta om friluftsliv og mental sundhed, Friluftsrådet