Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er rettet - kunstgødning til frøgræs i efteråret

13-08-2021
Landbrug

Fødevareministeriet har udstedt en ændringsbekendtgørelse for at rette en fejl i gødningsanvendelsesbekendtgørelsen. Ændringsbekendtgørelsen muliggør tildeling af kunstgødning til frøgræs i perioden fra efter høst til 15. oktober som forudsat i høringen af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen.

Den 1. august 2021 trådte den nye gødningsanvendelsesbekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelsen gennemfører bl.a. et tiltag fra nitrathandlingsprogrammet om, at udbringningsperioden for kunstgødning skal følge udbringningsperioden for flydende husdyrgødning. Ved en fejl fastsætter gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, at undtagelsen vedrørende gødskning af frøgræs fra efter høst til 15. oktober kan omfatte flydende organisk gødning og bundfald men ikke kunstgødning.

 

Fødevareministeriet har udstedt en ændringsbekendtgørelse, der tilføjer kunstgødning til gødningsanvendelsesbekendtgørelsens § 9, stk. 2, således at kunstgødning på linje med bl.a. husdyrgødning kan tildeles frøgræs i perioden fra efter høst til 15. oktober. Ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2021, men reglerne har virkning fra den 1. august 2021. Det vil sige, at også den gødskning, der er foretaget før ændringsbekendtgørelsens ikrafttræden, er lovlig.

 

Ud fra høringsbrevet og miljørapporten til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen er det åbenlyst, at udbringningsperioden for kunstgødning skal følge udbringningsperioden for flydende husdyrgødning. Ændringen er derfor rummet af miljøvurderingen af gødningsanvendelsesbekendtgørelsen, og ændringsbekendtgørelsen er udstedt uden fornyet forudgående offentlig høring.

 

Ændringsbekendtgørelsen kan tilgås på Retsinformation via dette link .

Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen kan tilgås på Retsinformation via dette link