Konference om vejen mod en energi- og klimaneutral vandsektor

10-08-2021
Vand i hverdagen

Nye indsatser og teknologier skal bringe vandsektoren i mål og medvirke til øget eksport af vandteknologi

Vandvisionens partnere inviterer til konference om den danske vandsektors indsats for at blive energi- og klimaneutrale i 2030. Konferencen vil give en status på den danske indsats og resultater, og der vil blive givet en lang række eksempler på innovative løsninger fra selskaber, forskning og teknologileverandører.

I den indledende del af konferencen vil Miljøminister Lea Wermelin gøre status over arbejdet, og en repræsentant for EU-kommissionen fortæller om mulighederne for at inddrage energi- og klimaperspektivet i fremtidige direktivrevisioner.

Konferencen giver en glimrende mulighed for, at vandsektorens repræsentanter kan dele viden og blive inspireret til det videre arbejde med at forbedre energi- og klimaregnskabet.

Indmeldinger fra landets drikke- og spildevandsselskaber til Miljøstyrelsen viser, at de samlet set forventer at blive klimapositive inden 2030, jf. den såkaldte ”Parismodel” for vandsektoren, men der udestår stadig et stort arbejde i hele vandsektoren for at komme i mål.

Programmet og flere informationer om konferencen kan findes sammen med yderligere information om vandvision 2025 på vandvisionens hjemmeside

Der kan læses mere om resultaterne fra vandsektorens ”Parismodel” i tidligere nyhed på mst.dk. 

Tidspunkt: 30. august 2021, kl. 10:00-16:30
Sted: Industriens Hus i København