Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 10. august 2021

10-08-2021
Vandmiljø

Kommuner og Naturstyrelsen kan med fordel begynde at forberede ansøgning til multifunktionel jordfordeling allerede nu. Læs mere om mulighederne og ansøgningsprocessen.

Ansøgningsrunden for multifunktionel jordfordeling åbner igen til efteråret

Fjerde ansøgningsrunde af ordningen for multifunktionel jordfordeling åbner 15. september og er åben for ansøgninger frem til og med 31. oktober 2021. Fjerde ansøgningsrunde indeholder midler til jordfordeling af minimum 1.500 ha.

Ansøgere, der har planer om et multifunktionelt projekt, kan med fordel gå i gang med at forberede ansøgningen til en fri, multifunktionel jordfordeling allerede nu. Du er velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsen for evt. spørgsmål og afklaringer i forbindelse med arbejdet med ansøgningen eller ordningen. 

 

Hvem kan søge?

Det er kommuner og Naturstyrelsen, der i samarbejde med lokale lodsejere og øvrige interessenter kan søge om at få gennemført en fri, multifunktionel jordfordeling. Jordfordelingen skal være et led i et lokalt, multifunktionelt projekt, hvor landbrugsdrift, natur, miljø, klima, landdistriktsudvikling og friluftsliv, tænkes sammen.

Se en kort video om mulighederne i ordningen her


Du kan læse mere om ordningen for multifunktionel jordfordeling på Tilskudsguiden på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Her finder du blandt andet en opdateret vejledning til ordningen, og du kan se eller gense et online informationsmøde (webinar) om ansøgningsprocessen.

Læs om multifunktionel jordfordeling i vores tilskudsguide


Multifunktionel jordfordeling er i gang rundt om i landet

Der har indtil videre været tre ansøgningsrunder til multifunktionel jordfordeling. Tredje ansøgningsrunde fandt sted i foråret 2021, hvor Landbrugsstyrelsen modtog tre ansøgninger om jordfordeling af ca. 2.800 ha. I tredje runde var der afsat midler til jordfordeling af ca. 2.000 ha. To projekter har modtaget betinget samtykke, hvor Landbrugsstyrelsen nu vil gå i gang med en forundersøgelse.

Fra første og anden ansøgningsrunde er der gang i en forundersøgelse af to projekter, mens jordfordelingen nu er i gang i fire projekter.

Læs mere om de fire projekter, hvor den multifunktionelle jordfordeling er i gang

 

Ansøg via mail til Landbrugsstyrelsen

Du skal søge om multifunktionel jordfordeling ved at udfylde det ansøgningsskema, som du finder på Tilskudsguiden på lbst.dk. I ansøgningen skal du også vedlægge de obligatoriske bilag, som er nævnt i både vejledningen og i ansøgningsskemaet.

Find ansøgningsmateriale til multifunktionel jordfordeling her

 

Du sender ansøgning og bilag til Landbrugsstyrelsen via mail til Obfuscated Email senest 31. oktober 2021.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 33 95 80 00 eller sende en e-mail til Obfuscated Email.

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte Landbrugsstyrelsens pressetelefon på tlf. 41 89 25 07

For yderligere informationer, kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg os vores sider under vandprojekter.