Tilskudspulje til formidling om jagt og vildtforvaltning er åben for ansøgninger

04-08-2021
Jagt og jagttegn

Ansøgningsskema til ny tilskudspulje til formidling om jagt og vildtforvaltning er nu klar på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jagten på tilskud til formidling om jagt og vildtforvaltning er gået ind. Illustration: Colourbox

Landsdækkende jagtforeninger med mindst 1000 betalende medlemmer kan få tilskud til at formidle viden om bæredygtig jagt og vildtforvaltning via foreningsblade og digitale medier. I 2021 er der afsat 1,1 million kroner til formålet.

Ansøgningsskemaet er nu tilgængeligt på Miljøstyrelsens hjemmeside. Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.

Alle tilskudsberettigede modtagere får et grundtilskud på 40.000 kr. Tilskud derudover ydes proportionalt med antallet af betalende medlemmer i foreningen.

Foreningen skal være landsdækkende

For at opnå støtte skal foreningen kunne dokumentere, at den er landsdækkende og har haft mindst 1000 betalende medlemmer i gennemsnit de seneste tre år. Lokale foreninger kommer således ikke i betragtning, og det samme gælder Facebook Communities og lignende, som er gratis for brugerne.

Støtteberettigede foreninger skal desuden have et tydeligt fokus på jagt- og vildtforvaltning for eksempel ved at arrangere undervisning i jagt og vildtpleje eller ved af organisere træning i brug af jagthunde.

Den støtteberettigede formidling kan for eksempel dreje sig om køb og brug af jagthunde, aktiv hundetræning, praktisk vildtpleje, våbenpleje eller om anskydninger og hvordan man undgår dem.

Krav om afrapportering

Tilskuddet bliver betalt, når kommunikationsaktiviteterne er gennemført. For at få udbetalt tilskuddet skal modtagerne indsende en kort afrapportering om, hvad pengene er brugt til, og hvad der er kommet ud af det.

Har en forening modtaget mere end 250.000 kr. i tilskud, skal der indsendes et revisorpåtegnet årsregnskab. Er tilskuddet under 250.000 kr. rækker det at indsende et ledelsespåtegnet årsregnskab.

Søg her

Ansøgningsskema

Ansøgningsfrist:
15. september 2021

Forventet svar:
November 2021

Hvad kan støttes?

Støtten skal bruges til trykning af medlemsblade, porto og distribution. Desuden kan man få støtte til kameraudstyr, software og lignende.