Husk på fredningen af tyrkerdue og tre dykænder

10-08-2021
Jagt og jagttegn

Tyrkerdue, taffeland, havlit og fløjlsand er fredede fra og med jagtsæsonen 2020/21, men enkelte jægere har tilsyneladende overset fredningen. Det viser årets vildudbyttestatistik fra DCE, Aarhus Universitet.

Havlit er en af de fire fuglearter, som blev fredet for nylig. Foto: Miljøstyrelsen

Fra om med jagtsæsonen 2020/21 er der forbud mod at jage dykænderne taffeland, havlit og fløjlsand i Danmark , og ud over dykænderne er tyrkerduen også blevet fredet.

Fredningen er besluttet af miljøminister Lea Wermelin på baggrund af en enstemmig indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Respekt for fredningen

Langt de fleste jægere respekterer fredningen, men enkelte er tilsyneladende ikke opmærksomme på, at de fire fuglearter ikke længere må jages. På trods af fredningen optræder de nemlig stadig i vildtudbyttestatistikken for jagtåret 2020/21 - dog i begrænset omfang.

”Det er ikke acceptabelt, hvis der skydes fredet vildt, for det er den enkelte jægers pligt at holde sig orienteret om de til enhver tid gældende jagttider. Er man i tvivl, skal man aldrig skyde,” siger Jens Skovager Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

”En betydelig del af indberetningerne er sikkert fejlindberetninger, men det tyder på, at der også er enkelte jægere, som ikke holder sig fuldt opdaterede om nye fredninger og ændrede jagttider,” siger han.

Jens Skovager Østergaard opfordrer derfor til, at man orienterer sig på Miljøstyrelsens hjemmeside og som minimum tjekker jagttabellen én gang årligt, før en ny jagtsæson starter. Det er man faktisk forpligtet til som jæger, understreger han.

Læs mere her om jagttiderne her og tjek jagttabellerne