Anvendelse af genanvendt plast i emballage til kosmetiske produkter

23-08-2021
Kemikalier

Flere producenter af plejeprodukter ønsker at byde ind i den cirkulære dagsorden. Nu giver ny rapport svar og rejser nye spørgsmål ved brugen af genanvendt plast i emballage til kosmetiske produkter.

Hånd der smører creme på

Miljøstyrelsen har oplevet en stigende interesse og efterspørgsel fra industrien efter vejledning i anvendelse af husstandsindsamlet plast også kaldet PCR (post-consumer-recycled) til emballage af kosmetiske produkter. Behovet er altså opstået, fordi producenter af plejeprodukter gerne vil byde ind i den cirkulære dagsorden og samtidigt har ansvar for at emballagen er sikker at anvende.

Miljøstyrelsen udbød i 2020 et projekt, hvis formål var at generere viden og data om PCR-plast, således at denne kan anvendes forsvarligt til emballering af kosmetiske produkter til personlig pleje (fx shampoo, bodylotion eller flydende håndsæbe). Projektet blev udført af Teknologisk Institut med DHI som underleverandør.

Producenter af kosmetiske produkter er forpligtet til at lave en sikkerhedsvurdering, som indbefatter vurdering af emballagen i sig selv og i forbindelse med det kosmetiske produkt. Som det er i dag, eksisterer der dog ikke nogen vejledning til, hvilke specifikke krav der bør stilles til genanvendt plastik for at afgøre, hvorvidt den er sikker at anvende.

Mange stoffer i genanvendt plast

Nu besvarer en ny rapport delvist om det er muligt at genanvende plast til emballering af kosmetiske produkter. Samtidig rejser rapporten også nye spørgsmål.

Undersøgelsen fokuserede på PCR-plast indsamlet fra danske producenter af kosmetiske produkter og blev analyseret for tilstedeværelsen af problematiske stoffer. Der blev fundet hundredevis af stoffer – dog i små niveauer i plasten. Enkelte stoffer fundet ved disse analyser blev udvalgt til en indledende sikkerhedsvurdering af to typer af produkter. Baby-bodylotion og shampoo til voksne. Resultatet viste at baby-bodylotion indeholdt flere stoffer i mængder over den fastsatte grænseværdi for analysen.

Det kan ikke entydigt konkluderes, hvorvidt brugen af genanvendt plast til baby-bodylotion udgør en sundhedsrisiko. Det er dog tydeligt at genanvendt plast indeholder mange stoffer, der kan migrere ind i det produkt, som den genanvendte plast skal udgøre en emballage for. Stofferne menes ikke alle at stamme fra den oprindelige plast, men formodes ”opsamlet” i plasten enten fra dens tidligere anvendelse eller som forurening fra sammenblandingen med andet affald. Det bør undersøges mere specifikt, hvorvidt disse stoffer vil kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko ved brugen af den genanvendte plast til emballage af kosmetiske produkter.

Læs rapporten af den indledende sikkerhedsvurdering for genanvendt plast på dansk og på engelsk

Miljøstyrelsen har allerede taget initiativ til yderligere undersøgelser og indsamling af viden på området. Således undersøges nu ikke-genanvendte PE plast typer fra tre forskellige leverandører med relevante dele af det analyseprogram PCR-prøverne gennemgik i projektet. Samtidig er en yderligere undersøgelse af analyseresultaterne fra projektet igangsat. Her sammenlignes der mere systematisk med lister over problematiske stoffer.

Yderligere oplysninger

Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsen, tlf 20533629, Obfuscated Email

 

 

Fakta

Cirkulær økonomi
Cirkulær økonomi handler om, at holde materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.
Læs mere i ”Strategi for cirkulær økonomi” (2018) og Handlingsplan for cirkulær økonomi” (2021).

Læs rapporten

Læs rapporten af den indledende sikkerhedsvurdering for genanvendt plast på dansk og på engelsk