Advarsel imod brug af farligt rottemiddel

19-08-2021
Borger Kemikalier Rottebekæmpelse Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har over for en række danske webshops indskærpet et salgsstop af et ikke-godkendt rottemiddel, og varslet virksomhederne om en tilbagekaldelse af de solgte produkter fra forbrugerne.

Foto: Colourbox

Rotterne kommer af og til på besøg i de danske hjem, og det er et besøg de fleste gerne vil undgå, og gøre noget ved. Der er forskellige metoder til at komme dem til livs. En af dem er ved brug af rottegift. Bekæmpelsen skal håndteres af en autoriseret person, men flere private forbrugere vælger at købe giften online til eget forbrug. Det er forbundet med risici, både at håndtere giften uden at have autorisation til det, men også fordi den gift, der anvendes, kan være ulovlig.

Kemikalieinspektionen har konstateret, at virksomhederne Cool Newco A/S, Bonuz Aps, 365-Logistik ApS og BENJO ApS, har solgt et kemisk rottebekæmpelsesmiddel, der ikke er godkendt. Navnet på bekæmpelsesmidlet er Rat-End, der er baseret på den stærke antikoagulant Bromadiolon, og er altså ikke godkendt til kemisk rottebekæmpelse i Danmark. Heller ikke for autoriserede personer.

Virksomhederne har forhandlet rottemidlet gennem disse fire webshops; Coolpriser.dk, Discountmarked.dk, Boligcenter.dk og Zappy.dk.

”Kemiske rottebekæmpelsesmidler er yderst farlige for miljø, dyr og mennesker. Derfor skal kemiske rottebekæmpelsesmidler godkendes til brug i Danmark, og må kun anvendes og besiddes af professionelle, der er autoriseret. En sådan autorisation kan kun opnås efter et uddannelsesforløb” siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Kemikalieinspektionen.

Hvis man har erhvervet sig produktet Rat-End, er det derfor ulovligt at anvende, både som professionel med autorisation og som almindelige borger. Derfor opfordres man til at indlevere det på kommunens genbrugsplads.

”Jeg vil derfor opfordre borgere, der har indkøbt Rat-End til straks at stoppe anvendelsen, og aflevere produktet på deres kommunes genbrugsplads. Fortsat anvendelse kan være til fare for både dem selv, husdyr og vilde dyr, der spiser de forgiftede rotter,” – siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Hvis du har problemer med rotter, kan du læse mere her.

I forbindelse med sagsbehandlingen er Miljøstyrelsen blevet gjort opmærksomme på, at der på hjemmesiden fruugo.dk, der drives af en UK-baseret virksomhed, sælges flere forskellige typer af ikke godkendte rottemidler, hvor markedsføringen er rettet mod danske forbrugere. Køb fra denne side er at betragte som import af et ulovligt bekæmpelsesmiddel, hvorfor produkterne vil blive beslaglagt i Tolden med henblik på destruktion.

For yderligere information kontakt venligst: Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsen, 21625966.