Vilde kommuner kan få hjælp til at vinde

16-04-2021
Pressemeddelelse

Lige nu dyster landets kommuner om at være den vildeste i miljøministerens kommunekonkurrence. To tilskudsordninger kan give kommunerne et vigtigt puf i en grønnere retning.

Sammenhæng: Man kan få tilskud til at forbinde overdrev og enge, så der skabes grønne korridorer i landskabet. Skove kan også få tilskud til at mere natur. Foto: Miljøstyrelsen

Flittig brug af tilskud til urørt skov og sammenhængende natur kan måske betyde sejr i kommunekonkurrencen. De to tilskudsordninger er netop nu åbnet for ansøgninger og kan søges frem til 15. juni.

”Hvis man har noget skov eller arealer, som kan tages ud af drift kan man få tilskud til at give dem tilbage til naturen. Det kan være noget gammel skov eller sumpede, stejle eller vanskeligt tilgængelige arealer. På den måde kan man både støtte op om biodiversiteten og hjælpe sin kommune i konkurrencen om at blive vildest, ” siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Tilskud kan også gives til områder, som på anden vis er lidt svære at dyrke, og som ville give sammenhængende arealer og grønne korridorer i landskabet. 

LÆS NYHEDEN: Stor interesse for tilskud til sammenhængende natur

Tilskuddene til urørt skov og sammenhængende natur søges af private lodsejere. Men kommunen kan spille en vigtig og aktiv rolle ved at informere om mulighederne, og både landbrugsrådgivere og kommunens biologer kan hjælpe, hvis flere lodsejere vil gå sammen i en fælles ansøgning.

Kommunekonkurrencen afgøres af et dommerpanel, som vurderer kommunerne ud fra en række kriterier. Miljøstyrelsen har ingen indflydelse på afgørelsen.

Læs mere om kommunekonkurrencen 

Der er i alt 12,9 millioner kroner til urørt skov, 16 millioner kroner til sammenhængende arealer.

Fakta om tilskud til privat urørt skov

Ordningen giver tilskud til at dine skovarealer ligger urørte hen, så der i fremtiden ikke sker nogen drift. De skove, der udlægges, hjælper til at bevare og fremme biodiversiteten – både knyttet til de levende træer men også til de døde træer, da de får lov til at henfalde naturligt. Læs mere og søg om tilskud til urørt skov

Tilskud til sammenhængende natur

Ordningen giver tilskud til at dine arealer fremover kun drives ekstensivt – dvs. drives ved slæt eller afgræsning. Arealerne må i fremtiden ikke dyrkes, sprøjtes eller gødskes. De arealer, der udlægges, hjælper til at beskytte udvalgte habitatnaturtyper og bliver en del af en sammenhængende natur, som der ikke er meget af i det danske landskab. Læs mere og søg om tilskud til sammenhængende arealer