Strik bare løs uden farlige kemikalier

29-04-2021
Pressemeddelelse Borger Kemikalier

Miljøstyrelsen har undersøgt forskellige garnnøgler af tre typer populært strikkegarn for indhold af kemiske stoffer. Alt tyder på, at danskerne bare kan blive ved med at strikke uden risiko for allergi.

Flere og flere danskere har fået gang i strikkepindene, og der er med garanti produceret masser af hjemmestrikkede sokker og trøjer under corona-krisen.

Miljøstyrelsen har derfor undersøgt, om strikkegarn er belastet med kemikalier i samme grad, som færdige tekstiler kan være, og om garnet overholder den lovgivning, som gælder for tekstiler.  

Rapporten peger på, at det undersøgte strikkegarn ikke udgør en risiko, hverken når man strikker eller bruger sit hjemmestrikkede tøj.

Undersøgte garnprøver udgør ikke en risiko

Sikkerhedsvurderingen i rapporten viste ingen sundhedsmæssige risici, selvom der blev fundet sundhedsmæssigt betænkelige kemikalier i de nogle af de undersøgte garnnøgler. Vurderingen tager udgangspunkt i analyserne af de undersøgte garnprøver i to scenarier: en strikkende voksen person og et spædbarn med en hjemmestrikket uvasket sweater. Her fandt man ingen uacceptabel forøget risiko for sundhedsmæssige effekter ved anvendelse af strikkegarnet, hverken for den strikkende person eller spædbarnet.

Undersøgelsen koncentrerer sig om populære garntyper til hjemmestrik

I rapporten undersøgte Miljøstyrelsen i alt 45 garnnøgler af bomuld, uld og superwash garn, hvor sidstnævnte er en behandlet uldtype, der tåler maskinvask. Garnet blev udvalgt med så stor variation som muligt mht. kvalitet, farver og prisniveau.

Garnprøverne blev analyseret for indhold af problematiske stoffer bl.a. via kemisk indholdsanalyse og en migrationsanalyse i kunstigt sved. En migrationsanalyse kan undersøge, om de forskellige garnprøver afgiver stoffer ved hudkontakt.  

Fund af kemikalier

Flere af de 45 garnnøgler viste indhold af potentielt problematiske stoffer, herunder stoffer som kan være allergifremkaldende og hudirriterende. I alt seks sundhedsmæssigt betænkelige stoffer blev fundet i migrationsanalyserne og udvalgt til efterfølgende sikkerhedsvurdering. Det drejer sig om stofferne formaldehyd, kobolt, nikkel og krom, som kan fremkalde hudallergi samt kobber og zink, som kan virke lokalirriterende på huden. 

Som nævnt, fandt sikkerhedsvurderingen ingen sundhedsmæssige risici forbundet med at anvende garnet. Man skal dog tage højde for, at de undersøgte garnprøver kun repræsenterer et begrænset udsnit af det garn, der forekommer på markedet, hvorfor konklusionen ikke kan anvendes generelt på alt garn.

Vask din hjemmestrikkede sweater før brug

Det er klogt at vaske sit tøj inden brug – også hvis der er tale om hjemmestrik. Selvom rapporten ikke fandt en sundhedsmæssig risiko for spædbarnet med en hjemmestrikket uvasket sweater, viser undersøgelsen, at garn indeholder forskellige kemikalier. Nogle kemikalier kan være sundhedsmæssigt betænkelige. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at man vasker nyt tøj før brug. På den måde kan man udvaske de fleste kemikalier, inden det kommer i kontakt med huden. Særligt børn og personer med hudallergi kan være følsomme over for f.eks. farvestoffer i tekstilmaterialet eller garnet. 

Kontakt

Funktionsleder Elisabeth Paludan, tlf.: 22 29 02 82, Obfuscated Email

Læs mere

Er du interesseret i at vide mere, kan du se mere her: 

Rapporten, som DHI har udarbejdet for Miljøstyrelsen: 
Kortlægning og risikovurdering af kemikalier i strikkegarn

Miljøstyrelsens Tips om tøj