Støj, støv og lugt skal begrænses ved minkopgravning

29-04-2021
Miljøvurdering

Nu foreligger miljøgodkendelsen af opgravning af mink ved Nørre Felding og Kølvrå.

Foto: Cowi

Når tusindvis af tons mink i slutningen af maj bliver gravet op for at blive kørt til forbrænding, vil naboer og lokale ikke kunne undgå at bemærke det. Men gener i form af støj, lugt og støv skal begrænses mest muligt.

Det fremgår af Miljøstyrelsens miljøgodkendelse af opgravningen.

Containere med minkmateriale skal blandt andet straks tildækkes og bortkøres. Minkene må kun kortvarigt være blotlagt i opgravningsområderne i forbindelse med pålæsning af køretøjer. Og opgravning af mink om natten skal begrænses til områder fjernest fra beboelse.

Se alle vilkårene i miljøgodkendelserne her:

Læs miljøgodkendelsen for Nørre Felding

Læs miljøgodkendelsen for Kølvrå