Nyt projekt skal gøre børn og unge klogere på livet i danske søer og vandhuller

07-04-2021
Friluftsliv

Villum Fonden har bevilget 3,4 mio. kr. til Syddansk Universitets projekt ”Søer i fritiden – Søøkologi og Citizen Science”, hvor Miljøstyrelsen er en del af følgegruppen.

Foto: Colourbox

I samarbejde med blandt andet SFO’er, naturskoler, biblioteker og frivillige foreninger vil Syddansk Universitet øge børn og unges interesse for og viden om søer og vandhuller, skabe en række fritidstilbud med søer og vandhuller som overordnet tema, samt indsamle data om plante- og dyreliv og vandkvalitet i danske søer og vandhuller.

Projektet består af følgende fire projektelementer:

  • ”Søkufferter” med udstyr og vejledninger, så børn og unge kan gå på opdagelse ved søer.
  • ”Søcamps” som er mindre forløb, hvor børn og unge kan arbejde intensivt med søer.
  • Mulighed for at foreninger, naturskoler, SFO’er eller borgere kan booke en formidler fra Syddansk Universitet til formidling om lokalmiljøer.
  • Citizen science projektet ”Find en sø”, hvor børn, unge og familier kan tage vandprøver i deres lokale søer og vandhuller, indlevere den til Syddansk Universitet og dermed bidrage med data og ny viden. Indsamlingen af vandprøver giver Syddansk Universitet mulighed for at følge udviklingen i den enkelte sø eller vandhul.

Projektet løber indtil 2025, og det forventes, at omkring 3000 børn og unge vil deltage. I løbet af de fire år vil Miljøstyrelsen deltage i projektets følgegruppe og blandt andet bidrage med input mht. projektindhold. Desuden vil Miljøstyrelsen være med til at sikre forankring af projektet i relation til andre projekter på området, samt sikre projektets forankring både under og efter projektperioden.