Ny rapport om kvaliteten af plast samt mad- og drikkekartoner

28-04-2021
Affald

Miljøstyrelsen udgiver rapport om blandt andet kvalitet og genanvendelighed af plast samt mad- og drikkekartoner ved forskellige indsamlingsmetoder.

Projektet, der er gennemført af COWI, har haft til formål at etablere et konsolideret overblik over den eksisterende viden om kvaliteten af plast samt mad- og drikkekartoner indsamlet fra private husstande. Fokus har været på teknisk viden om kvaliteten af plast samt mad- og drikkekartoner ved indsamling fra private husstande ved tre forskellige indsamlingsmetoder:

-          Særskilt indsamling

-          Kombineret indsamling

-          Indsamling via restaffaldet med efterfølgende udsortering herfra

 

Data til projektet er indsamlet via litteratursøgning af peer-reviewed litteratur såvel som ikke peer-reviewede rapporter, via interviews med mere end 20 aktører på området, samt via en workshop med deltagelse af aktører inden for feltet.

 

Hensigten med projektet er at give læseren mulighed for at orientere sig i den tilgængelige viden, samt opridse de overordnede resultater på området inden for fire fokusområder:

-          Sammensætning af indsamlingssystem og øvrige indsamlingssystemer ved husstanden

-          Effektiviteten og kvaliteten af udsorteringen på anlæg til forsortering af enten blandet plast og mad- og drikkekarton eller restaffald alene

-          Muligheden for at anvende de udsorterede og oparbejdede materialer til nye produkter

-          Den generelle renhed af materialet og mængden, der kan anvendes til nye produkter.

 

For at sikre dialog og åbenhed om projektet har aktører og interessenter været inddraget i projektet via en workshop. Bilag til hovedrapporten redegør detaljeret for den anvendte metode, resultatet af litteratursøgningen og anvendte dokumenter.

 

Læs publikation her