NOVANA-programmet forlænges i 2022

28-04-2021
NOVANA

Nye teknologimuligheder til miljø- og naturovervågning analyseres nærmere forud for ny programperiode.

Miljøstyrelsen står foran at skulle opdatere det nuværende NOVANA-overvågningsprogram for vand, natur og luft for en ny flerårig periode. Det nuværende program trådte i kraft i 2017 og udløber ved med udgangen af 2021.

Det er besluttet at forlænge det nuværende program med et år. Overgangsåret skal bl.a. bruges til at gennemføre en nærmere analyse af, hvordan NOVANA-programmet fagligt og mest omkostningseffektiv fortsat kan matche direktivkravene til overvågning. Konkret skal analysen blandt andet se på nye og konkretiserede krav til overvågningen, samt på hvordan ny overvåg­nings­teknologi kan understøtte og styrke overvågningen og bidrage til at fastholde et omkostningseffektivt program frem mod 2027. Den nuværende programperiode blev ligeledes indledt med et overgangsår i 2016.

Analysen frem mod programopdateringen igangsættes i maj og ventes afsluttet i starten af 2022.

Programmet for over­gangsåret 2022 laves som en forlængelse af det nuværende program inden for den gældende økonomiske ram­me.

Fakta om NOVANA

Det nationale Overvågningsprogram for vand, natur og luft (NOVANA) bidrager især til at opfylde forpligtel­ser i EU-direktiver, dansk lov og interna­tionale konventioner om overvågning af natur, vand­miljø og luft samt til at under­­støtte vandområdeplaner, Natura 2000-planer og andre nationale for­valt­nings­­­mæssige databehov. Miljøstyrelsen har ansvar for driften af NOVANA. NOVANA består af 8 delprogrammer; Hav og fjord, Sø, Vandløb, Stof­trans­port og land­over­vågning, Grundvand, Punktkilder, Terrestriske naturtyper og arter samt Luft.

Læs mere om NOVANA