Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 20. april 2021

20-04-2021

Dette informationsbrev er en invitation til informationsmøde om den nye, nationale tilskudsordning til vandløbsrestaurering.

Læs informationsbrevet her