Det Marine Råstofindberetningssystem MARIS offentliggøres

27-04-2021
Råstoffer

Fremover kan indvinding og restmængder i fællesområder ses i MARIS

Miljøstyrelsen har offentliggjort en ny version af Det Marine Råstofindberetningssystem MARIS, som viser information om indvindingsområder samt aktuelle estimerede restmængder i fællesområder, baseret på en kombination af både indberetninger og indvindinger forudsagt af Machine Learning modellen.

Gå direkte til MARIS (skal åbnes i Google Chrome).

Linket kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside under råstoffer.

Senere vil det også være muligt for den enkelte tilladelsesindehaver at logge på MARIS og se egne oplysninger, samt bruge den som indberetningsløsning.

Se tidligere nyhed om IT-systemet

Yderligere oplysninger:

Kontakt: Obfuscated Email