Udvidet producentansvar og engangsplastik – Webinar

29-09-2020
Affald

Miljø- og Fødevareministeriet inviterer i samarbejde med DAKOFA til webinar den 5. oktober 2020 kl. 09.30-12.00 om implementeringen af udvidet producentansvar og lovforslag om engangsplastik, som er i høring nu.

Med det ændrede affaldsdirektiv skal Danmark implementere udvidet producentansvar for emballage samt nye administrative krav til eksisterende producentansvar for elektronik, batterier og biler. Derfor vedtog Folketinget i juni en ændring af miljøbeskyttelsesloven. 

Samtidig skal Danmark implementere engangsplastikdirektivets krav om producentansvar, herunder oprydningsansvar. Det kræver endnu en ændring af miljøbeskyttelsesloven.

På første del af webinaret præsenterer Miljø- og Fødevareministeriet processen for implementering af nye producentansvarsordninger for emballage og engangsplastik og ændringer ift. de eksisterende ordninger. På anden del af webinaret præsenterer Miljø- og Fødevareministeriet lovforslaget om engangsplastik. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål.

Lovforslaget tilsigter at gennemføre en række nye bestemmelser om udvidet producentansvar i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2019/904/EU af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (engangsplastdirektivet).

Da der er tale om et høringswebinar i regi af Miljø- og Fødevareministeriet, er deltagelse i webinaret gratis.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig via dette link:

https://dakofa.dk/element/udvidet-producentansvar-og-engangsplastik/