Stor forskel på kommunernes affaldsindsamling

03-09-2020
Affald

Der stor forskel på, hvordan landets 98 kommuner sorterer og indsamler husholdningsaffald.

I nogle kommuner har man en enkelt affaldsspand og skal selv aflevere genanvendeligt affald på genbrugspladsen. I andre kommuner kan man sortere affaldet derhjemme i flere beholdere. 

Miljøstyrelsens nyeste kortlægning af de eksisterende affaldsordninger i kommunerne viser, at der er stor forskel på, hvordan kommunerne indsamler husholdningsaffald som madaffald, papir, pap, glas, plast og metal. 

Den nye affaldsbekendtgørelse er netop sendt i høring og sætter rammerne for, hvordan kommunerne fremover skal sortere affaldet på samme måde.

Flere og flere kommuner sorterer

Den seneste kortlægning er gennemført af Affaldskontoret (nu NIRAS) i perioden maj 2020 via telefoninterviews med affaldsmedarbejdere i kommunerne. Kortlægningen viser status pr. 31. maj 2020. 

Kortlægningen viser blandt andet, at der er sket en stigning i antallet af kommuner, der har en ordning for særskilt indsamling af mad- og køkkenaffald. Antallet er fra december 2018 til maj 2020 steget fra 42 til 52 kommuner. 

Se datasættet for den seneste samt tidligere kortlægninger.