Sagsbehandlingsstatistik for husdyrsager

30-09-2020
Landbrug

Kommunerne har nu en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på samme niveau som før ændringen af husdyrbrugloven i 2017. Samtidig er sagspuklen fra overgangen til ny husdyrregulering reduceret. Næste mål er, at flere af miljøtilladelserne afgøres på under 90 dage.

I 2019 afgjorde kommunerne 870 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 3,9 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner. For de mindre husdyrbrug er sagsbehandlingstiden faldet i forhold til før lovændringen i 2017, og som gennemsnit er den under 90 dages grænsen, der blev indført som følge af en ændring af VVM-direktivet. Sagsbehandlingstiderne viser både i 2018 og 2019, at 90 dages fristen overholdes i ca. 70 % af sagerne. For de store husdyrbrug er der ikke en fast frist, og her ligger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 4,8 måneder. Dvs. lidt højere end før lovændringen i 2017, hvor sagsbehandlingstiden for de store sager var på 4,4 måneder i gennemsnit.

Det er positivt, at kommunerne har reduceret sagspuklen fra overgangen til ny husdyrregulering i 2017, og at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er bragt ned på niveauet ved udgangen af 2017. Det næste mål er at få en større del af § 16 b-sagerne afgjort inden 90 dage.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/