Pesticidudvaskning fra golfbanearealer

10-09-2020
Pesticider

En ny undersøgelse viser, hvordan to pesticider opfører sig i jord på golfbaner.

Undersøgelsen er udført af forskere fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) og Københavns Universitet. Resultaterne viser, at ukrudtsmidlet MCPA opfører sig på samme måde i jord fra fairways, som det gør i landbrugsjord. Ved godkendelser af pesticider foretages vurderingen af risikoen for udvaskning til grundvandet på baggrund af undersøgelser på landbrugsjord. Derfor anses vurderingen i forbindelse med godkendelsen også at dække anvendelsen på golfbaner. I modsætning hertil viste undersøgelsen dog, at svampemidlet ’tebuconazol’ opfører sig anderledes i jord fra golfgreens, end det gør i landbrugsjord. Bindingen af stoffet til jorden er svagere og nedbrydningen langsommere i jord fra greens end i landbrugsjord. Dette fører dog ifølge rapportens konklusioner ikke til en uacceptabel nedsivning til grundvandet, fordi nedsivningen på trods af forholdene i greens holder sig under de fastsatte grænseværdier. Dette bekræfter, at Miljøstyrelsens praksis med at vurdere udvaskning fra golfbaner baseret på modelleringer for landbrugsjord er tilstrækkelig beskyttende. Endvidere er tebuconazol i dag ikke tilladt til brug på golfbaner, da producenten i 2014 valgte ikke at indsende en ansøgning om fornyet godkendelse.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.