Offentliggørelse af rapport om bedre data for forsyningssikkerhed i vandsektoren

07-09-2020
Vand i hverdagen

Forsyningssekretariatet og Miljøstyrelsen har bedt konsulentfirmaet NIRAS om at undersøge kvaliteten af data for en række parametre, for at vurdere om de er egnede til anvendelse i en benchmarking og evt. økonomisk regulering. De undersøgte parametre tager udgangspunkt i den foreløbige definition af vandselskabernes leverance af forsyningssikkerhed.

Undersøgelsen er igangsat på baggrund af en bred politisk aftale om ”justeret økonomisk regulering af vandsektoren”. Det fremgår af aftalen, at Forsyningssekretariatet får mulighed for at stille målbare og objektive krav til forsyningssikkerhed i den økonomiske regulering på længere sigt med det formål at tage god højde for nødvendige omkostninger til netop forsyningssikkerhed, så krav om effektivitet opnås med bedre drift, bedre investeringer og bedre organisering – ikke ved lavere forsyningssikkerhed. Et vigtigt formål med undersøgelsen er derfor at vurdere, om kvaliteten og validiteten af data er så god, at data evt. kan indgå i den økonomiske regulering.

NIRAS har udarbejdet en vurdering af den nuværende datakvalitet af forsyningssikkerhed til brug for benchmarking, idet de undersøger om data i tilstrækkelig grad afspejler forsyningssikkerheden, om vandselskaberne har mulighed for at påvirke værdierne, og om data kan sammenlignes over tid og mellem selskaber. Desuden undersøges forskellige kvalitetsaspekter af dataindsamlingen. På baggrund af analyserne vurderes datakvaliteten og i hvor høj grad data er en god indikator for forsyningssikkerhed, og om der er evt. tiltag, som kan forbedre datas egnethed.

 Rapporten kan ses hér