Offentlig høring om potentielle kandidater til substitution af borsyre og dinatriumtetraborat pentahydrat

09-09-2020
Biocider

Offentlig høring om alternativer til borstofferne borsyre i PT 8 og dinatriumtetraborat pentahydrat i PT 8, da stofferne er kandidat til at opfylde kriterierne for substitution i henhold til biocidforordningen artikel 10(1).

ECHA har påbegyndt en offentlig høring angående aktivstofferne borsyre og dinatriumtetraborat pentahydrat. Høringen omhandler at borstofferne er potentiel kandidat til substitution, da stofferne er vurderet at kunne skade forplantningsevnen. Borsyre og dinatriumtetraborat pentahydrat anvendes i mange industrier og til mange formål bl.a. træbeskyttelse. ECHA indsamler information om alternativer til de nævnte borstoffer. Høringen og dermed muligheden for at indgive information løber indtil den 27. oktober 2020.

Mere information on denne høring er tilgængelig på ECHAs hjemmeside.