Nye sejlende droner skal overvåge natur og vandmiljø

14-09-2020
Grøn virksomhed

Miljøstyrelsen har allerede droner i luften, der sniffer til skibenes udstødningsgas, og snart kommer der sejlende droner, som kan tage prøver af vand og søbund.

Sejlende drone fremvist med udsigt til Storebæltsbroen. Denne drone er designet til at opmåle havnebassiner. Indenfor de næste år, er en lignende drone monteret med udstyr til at foretage miljøovervågning.

Midt i Storebælt høres den summende lyd fra en drone, der er klar til at lette. Med en diameter på cirka en meter og en håndfuld propeller, løfter dronen sig fra græsset. Den skal måle det udslip, der kommer fra skibe. Den er udstyret med en ”sniffer”, hvilket er et måleinstrument, der opfanger udslippet. Ved at sniffe til skibenes udstødningsgas, kan der holdes øje med svovlindholdet, der er en indikator for, om skibet sejler med brændstof uden for meget svovl eller er udstyret med et luftrensningssystem.

Miljøstyrelsen har i flere år benyttet disse droner, og på Sprogø var der for nylig en af slagsen i luften i forbindelse med det officielle besøg fra Det Europæiske Miljøagentur, som var ledsaget af miljøministeren.

Med en drone forventer de fleste noget, der flyver rundt i luften, men i de kommende år skal vi også vænne os til sejlende miljødroner. Udstyret med teknologi, der kan tage prøver af vand og søbund – er muligheden for mere og bedre data om vandmiljøet snart en realitet.

- Når vi benytter dronen til at indsamle data, så skulle det gerne flytte nogle ressourcer over i mere forskning, som vil være til glæde for vandmiljøet, fortæller Martin Stockholm, direktør for DanaDynamics. De arbejder med udviklingen af den sejlende miljødrone med støtte fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP.

Dronen vil kunne styres af en operatør, der står inde på bredden. Derfra sendes dronen ud til præcis det punkt, hvor prøven ønskes taget, og den vender så tilbage til operatøren, når den har udført prøvetagningen, uddyber Martin Stockholm.

Støttekroner bliver til ny teknologi og øget eksport

Dronerne er udviklet med støtte fra Miljøstyrelsens Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program, MUDP. Hensigten med programmet er at fremme morgendagens grønne teknologier til at sikre en grøn udvikling.

- Det er vigtigt med ny teknologi i overvågningen, fordi vi har behov for at kunne tilvejebringe et godt grundlag for, hvordan natur og miljø har det," siger vicedirektør i Miljøstyrelsen, Lars Møller Christiansen.

Med Danmark i front for udviklingen af ny teknologi til overvågning af miljøet, er der lagt op til eksport af viden og teknologiske løsninger til resten af EU. Derudover er det vigtigt med udviklingen, hvis EU’s målsætninger inden for reduktion af emissioner og bedre vandmiljø skal opnås.

Fakta om MUDP

MUDP støtter virksomheder, der investerer i udviklingen af fremtidens miljøteknologiske løsninger til en aktiv dansk miljø- og klimapolitik. MUDP støtter både store og små virksomheder.

MUDP indgår i det samlede danske innovationssystem. Samtidig er programmet en integreret del af den danske miljøpolitik, idet MUDP bidrager til at udvikle løsninger på prioriterede miljøudfordringer og fungerer som en ramme for dialog med virksomheder og erhvervsliv om udvikling af miljøpolitikken. 

I indeværende strategiperiode der løber frem til og med 2023 sætter MUDP fokus på fem overordnede emner inden for vand og klimatilpasning, luftforurening, cirkulær økonomi, bedre kemi og biodiversitet. Hvis man derudover står med en god ide, som stadig lever op til loven for MUDP, kan projekter modtage tilskud også selvom de ikke falder inden for rammen af de miljøteknologiske udfordringer som hører under tidligere nævnte emner.

For yderligere information kontakt venligst: Ingrid Danielsen, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 20 55 45 03