Nye idéer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi

22-09-2020
Pesticider

Miljøstyrelsen efterlyser ideer til projekter i Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi for perioden 2021 – 2022. Deltag i online møder og hør om mulighed for at søge medfinansiering.

Miljøstyrelsen afholder fire online-møder i regi af Partnerskab om Præcisionssprøjtning. De fire møder finder alle sted den 19. og 21. oktober 2020. Du kan deltage og byde ind med dine forslag til nye projekter. Der er mulighed for at opnå medfinansiering fra Miljøstyrelsen til etårige eller toårige projekter.  Emnerne kan omhandle monitering af sprøjtebehov, intelligente udbringningsteknikker, avanceret mekanisk ukrudtsbekæmpelse eller andre tiltag, der kan medvirke til at præcisere og målrette udbringningen af pesticider eller på anden måde reducere pesticidforbruget.

Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi kører nu på tredje sæson, og der er sat gang i mange spændende projekter rundt i landet. Læs her om projekter der gennemføres i 2020.  

Formålet med møderne er at følge op på erfaringerne fra tidligere projekter og for få inspiration til at afprøve helt nye teknikker og metoder i de kommende to år. Miljøstyrelsen vil på mødet orientere om, hvordan vi i 2021-2022 ønsker at bidrage til, at der etableres nye samarbejdsrelationer mellem bl.a. virksomheder, forskere, udviklere, rådgivere og jordbrugere.

I de næste års projekter vil formålet være at komme videre med udvikling, afprøvning og anvendelse af teknologier, der inden for en kort årrække kan skabe store forandringer i måden, der bekæmpes ukrudt, sygdomme og skadedyr. Samtidig er der et ønske om at opnå væsentlige besparelser i pesticidforbruget. Dette kan bl.a. omfatte projekter, der undersøger GPS kontra RTK, kompatibilitet mellem elektronik og terminaler, anvendelse af sprøjtekort, lugerobotter og spotsprøjter samt andre tiltag, der kan medvirke til at præcisere og målrette udbringningen af pesticider og reducere pesticidforbruget.

Partnerskab om Sprøjte- og Præcisionsteknologi skal bidrage til, at pesticider i fremtiden kun udbringes netop når og netop der, hvor der præcist er behov for dem ved øget brug af både nye og velkendte teknologier.

Møderne finder sted den 19. og 21. oktober og afvikles som online-møder.

Miljøstyrelsen opfordrer til, at alle interesserede deltager aktivt og bidrager med idéer og forslag til projekter. Det kan både være forslag til kortvarige demonstrationsprojekter og større projekter, der løber over to år, idet Miljøstyrelsen forventer at medfinansiere projekter der gennemføres i 2021 og 2022. Der er afsat omkring 2 mio. kr. årligt i perioden, og der forventes at blive udbudt en række konkrete projekter ultimo 2020 på baggrund af inspiration fra idémøderne.

Mødetidspunkt og tilmelding

Den 19. oktober. 

Møderne er koncentreret om emnerne i Partnerskabets fokusgruppe 1 og 2. Du kan læse mere om fokusgrupperne via linket nedenfor under ”Baggrund og relevante links”.

Kl. 10 - 12: Fokusgruppe 1 om øget anvendelse af præcisionsteknologier i praksis

Tilmelding: https://tilmeld.events/pps-1 (tilmeldingsfrist den 15. oktober).

Kl. 13 - 15: Fokusgruppe 2 om udvikling og validering af teknologier til behovsbestemt sprøjtning

Tilmelding: https://tilmeld.events/pps-2  (tilmeldingsfrist den 15. oktober).

Den 21. oktober.

Møderne er koncentreret om emnerne i fokusgruppe 3 og 4:

Kl. 10 - 12: Fokusgruppe 3 om teknologier i landbrugets og gartneriers rækkeafgrøder

Tilmelding: https://tilmeld.events/pps-3(tilmeldingsfrist den 19. oktober)

Kl. 13 - 15: Fokusgruppe 4 om pesticidbesparende tiltag i frugtavl og væksthus

Tilmelding: https://tilmeld.events/pps-4 (Tilmeldingsfrist den 19. oktober)

Detaljeret program for møderne vil blive sendt til de tilmeldte, når datoen for møderne nærmer sig, inklusiv et ”Microsoft Teams” link (onlinemøde link) til hvert af de fire møder. Materialet vil til den tid også kunne findes på Partnerskabets hjemmeside. 

Baggrund og relevante links

Læs om partnerskabet og de 4 fokusgrupper her: www.mst.dk/pps

Kontakt:

Har du spørgsmål vedr. Partnerskab om Præcisionsteknologi kan de rettes til:

Sekretariat for Partnerskabet:

Margrethe Balling Høstgaard, DCA - Aarhus Universitet, e-mail: Obfuscated Email

Tlf.: 8715 1226 /4014 7885

Miljøstyrelsen:

Ulla Jakobsen, e-mail: Obfuscated Email og tlf. 2236 0425