Ny husdyrgodkendelses-bekendtgørelse i høring

29-09-2020
Landbrug

Ændringer i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen i offentlig høring frem til 21. oktober 2020

Ændringerne i bekendtgørelsen skyldes primært en nødvendig præcisering af nogle regler i bekendtgørelsen, som udspringer af VVM-direktivet. De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen er alene præciseringer, der skal sikre en mere direktivnær implementering af VVM-direktivet. Der sker således ingen ændring i den nugældende retstilstand.

Ud over ovenstående ændringer, foreslås der også mindre ændringer af ordlyden i §§ 50 og 55. Formålet er at præcisere forståelsen af bestemmelserne, som der har været bemærkninger til siden de blev indført ved sidste ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen den 1. januar 2020. Udkast til ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, er tilgængelig på Høringsportalen.