Ny massescreening efter pesticider i grundvandet

25-09-2020
Vand i hverdagen Vandmiljø NOVANA

For andet år i træk gennemføres en screening efter pesticider og pesticidrester i grundvandet.

Formålet med massescreeningen er at få mere viden om pesticidstoffer, der eventuelt bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i den generelle overvågning af grundvandet. 

Den nye massescreening omfatter i alt 99 pesticidstoffer. Det drejer sig om 76 nye stoffer, som Miljøstyrelsen ikke tidligere har undersøgt og 23 stoffer, som blev fundet i meget begrænset omfang i den første massescreening i 2019. Sidstnævnte er medtaget for at få flere data og mere viden om udbredelsen af disse stoffer.

Vandprøver fra 250 udvalgte overvågningsstationer over hele landet og fra forskellige dybder analyseres for de udvalgte stoffer. Stofferne er alle enten aktivstoffer fra pesticider eller nedbrydningsprodukter fra disse.

Der måles i 2020 samtidig for yderligere i alt 49 pesticidstoffer i det generelle overvågningsprogram for grundvandet. Samlet måles der i 2020 dermed for i alt 148 stoffer i de 250 indtag.

Der er aftalt en analysekvalitet med analyselaboratoriet, der sikrer, at det entydigt kan bestemmes, om et fund overskrider kvalitetskravet til drikkevand på 0,1 mikrogram pr. liter. Det forventes, at analyseresultaterne vil kunne offentliggøres primo 2021.

Det er analyselaboratoriet Eurofins, der efter EU-udbud skal gennemføre analysearbejdet i 2020.

Læs om resultatet af den første massescreening

Massescreening af pesticider i grundvand er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra Vandpanelet.