Mere end 4000 stoffer forbydes i tatovering og permanent make-up

10-09-2020
Borger Kemikalier

Fra efteråret 2021 forbydes mere end 4000 problematiske kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up. Samtidigt skal blækket også mærkes efter nye regler

Omkring 600.000 danskere har en eller flere tatoveringer, og hver dag kommer der nye tatoveringer til. Derfor er det vigtigt at få reguleret den farlige kemi i tatovering og permanent make-up.

Blæk til tatovering og permanent make-up er kemiske blandinger, som indeholder pigmenter og forskellige hjælpestoffer. I tatoveringsprocessen lagres faste pigmentpartikler i huden, mens opløselige hjælpestoffer bliver transporteret rundt i kroppen. Med tiden nedbrydes pigmenterne pga. sollys eller kroppens egne forsvarsmekanismer, hvilket kan føre til frigivelse og udsættelse for kemiske stoffer over tid. Nogle af disse stoffer vides eller mistænkes for at forårsage uønskede virkninger såsom kræft og hudallergi.

Kommissionen har i 2020 vedtaget en regulering om begrænsning af kemiske stoffer i blæk til tatoveringer og permanent make-up samt angivet krav til mærkningen af tatoveringsblækket. De nye regler træder i kraft efter en indfasningsperiode på cirka 12 måneder, hvilket forventes at være fra efteråret 2021.

Formålet er at beskytte personer, der får en tatovering eller permanent make-up, mod sundhedsrisiko fra problematiske stoffer i blæk til tatovering og permanent make-up. Reguleringen omfatter både en generel og specifik tilgang.

I den generelle tilgang i restriktionen begrænses stoffer, der har en harmoniseret klassificering, der vil kunne give anledning til uønskede sundhedseffekter i en tatovering, dvs. stoffer der er:

- kræftfremkaldende eller skadelig for arveanlæggene med en grænseværdi på 0,00005% (stoffer, der kun er kræftfremkaldende eller skadelig for arveanlæggene ved inhalation, undtages),

- skadelige for forplantningsevnen eller giver hudallergi med en grænseværdi på 0,001%, og

- ætsende, irriterende på huden, skadelige i øjet eller irriterende i øjet med en grænseværdi på 0,01%. Anvendes stoffet til regulering af pH er grænseværdien 0,1%.

Derudover er der i den specifikke tilgang et forbud mod azo-farvestoffer/pigmenter, der anvendes i tatoveringsblæk, og som kan nedbrydes til kræftfremkaldende og allergifremkaldende PAA’er. Der begrænses i alt 91 stoffer: 13 metaller, benz(a)pyren, metanol, 31 PAA’er og 44 pigmenter (hovedsageligt røde azo-farvestoffer).

De nye regler medfører også, at tatovørerne skal informere deres kunder om, hvilke kemiske stoffer, der er i den blæk, de bruger. Der vil ligeledes komme krav om, at ingredienserne i tatoveringsblæk skal angives på flasken på samme måde som for kosmetik.

GODE RÅD OM TATOVERINGER: 

- Tjek, at tatoveringsstedet fremgår som registreret på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside

- Spørg din tatovør om det lovpligtige hygiejnekursus er gennemført

- Hvis du er blevet tatoveret og oplever gener såsom kløe og/eller hævelse, bør du kontakte din læge

- Hvis man er syg eller lider af en kronisk sygdom, f.eks. diabetes eller har nedsat immunforsvar, så bør man ikke blive tatoveret uden at rådføre sig med sin læge

- Man bør være ekstra forsigtig, hvis man er gravid, påtænker at blive det eller er ammende. Der er fortsat manglende viden om, hvorvidt det kan påvirke barnet, hvis moderen får en tatovering.

For yderligere information kontakt venligst: Sehbar Khalaf, AC-tekniker, Miljøstyrelsen på Obfuscated Email, tlf.: 30571864