Luft godt ud, hvis du køber en ny madras eller pude

24-09-2020
Kemikalier Borger

Miljøstyrelsen har undersøgt 20 madrasser og hovedpuder, som er lavet af PUR-skum. Et enkelt produkt – en babymadras – købt på Amazon.com – viste sig at kunne udgøre en sundhedsrisiko. Salget er nu stoppet. For de øvrige 19 produkter er der ingen umiddelbar sundhedsfare ved produkterne, men det anbefales at følge de gode råd om udluftning, inden produkterne tages i brug.

Miljøstyrelsen undersøgte squishy-legetøj i 2018, og her viste det sig, at produkterne afgassede høje koncentrationer af sundhedsskadelige kemikalier. Squishies er produceret af PUR-skum på samme måde, som nogle madrasser og hovedpuder også er det. Det er baggrunden for, at Miljøstyrelsen har valgt at undersøge andre skumprodukter.

De 20 produkter, heraf 10 produkter til babyer og 10 produkter til større børn og voksne, er undersøgt for VOC, som er såkaldte volatile (flygtige) organiske forbindelser, der indgår i produktionen af PUR-skum og kan blive frigivet fra materialet, især når det bliver klemt sammen og i forbindelse med varme.

Derudover er produkterne analyseret for ftalater og flammehæmmere, hvor man identificerede lave koncentrationer og ingen overtrædelse af lovgivningen.

Analyserne viste, at der afgasser forskellige stoffer, og der blev udvalgt ni stoffer til en risikovurdering ud fra deres sundhedsfarlige egenskaber. På baggrund af undersøgelsen har Miljøstyrelsen tidligere på året allerede advaret om en madras fra amazon.com, som afgassede høje koncentrationer af stoffet dimethylformamid, som er slimhindeirriterende.

Analyserne viste relativt høje koncentrationer af afgasning af cykliske siloxaner, som aftager betydeligt fra målinger på dag 1 til dag 3. Miljøstyrelsen vurderer, at produkterne ikke umiddelbart udgør en fare for forbrugerne.

På baggrund af undersøgelsen har Miljøstyrelsen tre gode råd til forbrugere:

  • Det anbefales at lade produkterne ligge, inden man tager dem i brug (et par dage i et opvarmet lokale med god udluftning betyder meget!)

  • Stol på din næse, hvis produkterne lugter stærkt kemisk, så lad være med at tage dem i brug og tag en snak med forhandleren

  • Luft ud og gør rent. Kemikalier hæfter sig gerne til støvpartikler, så luft ud to gange dagligt og fjern regelmæssigt støv for at reducere eksponering for kemikalier derhjemme.

Kontakt

Elisabeth Paludan
Funktionsleder, Kemikalier