Kryb og kravl på skoleskemaet med hjælp fra Miljøstyrelsen

18-09-2020
Natur

Nyt undervisningsmateriale om natur og biodiversitet udviklet i børnehøjde skal fremme de yngre elevers forståelse for Danmarks natur.

Hvad er et levested, og hvordan ser en lundsnegl ud? Det vil elever i folkeskolen snart kunne forklare. DR har i anledning af naturens år udviklet undervisningsmateriale om natur og biodiversitet i samarbejde med blandt andet Miljøstyrelsen.

”Det har været en motiverende opgave at bidrage med fagligt indhold til Danmarks vildeste skoler, og samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og Friluftsrådet,” siger Anders Juel, biolog hos Miljøstyrelsens enhed for Arter og Naturbeskyttelse.

DR vil i efteråret sætte fokus på naturen under temaet ”Vores Natur” og har derfor udviklet læringsmateriale på området. Det kan enten bruges hjemme i sofaen af de mindste eller tages i brug af landets lærere i undervisningen. Det er altså tilgængeligt for alle.

”Børn i indskolingen og på mellemtrinnet er i en alder, hvor de ofte er meget interesserede i dyr. Derfor er der et godt grundlag for at bygge oven på denne interesse i undervisningsforløbet,” uddyber Anders Juel.

Undervisningsmaterialet er opdelt i flere faser. Ideen er at opbygge viden omkring natur og biodiversitet fra bunden i første fase. I sidste fase vil eleverne kunne skabe nye levesteder for de forskellige arter på deres skoler. Miljøstyrelsen har helt konkret bidraget med tekst i en række artikler, som er en del af undervisningsforløbets første fase. Miljøstyrelsen har også vejledt DR i udvælgelse af billeder og graffiske figurer til undervisningen.

”Vi har bidraget med den grundlæggende viden om biodiversitet, vild natur, levesteder og arter,” fortæller Anders Juel.

Fakta

DR sætter fokus på naturen i efteråret under titlen ”Vores natur”. Det gør de blandt andet med undervisningsmateriale til folkeskoleelever i indskolingen og på mellemtrinet.

For de to aldersgrupper er der udviklet tre faser. Første fase giver eleverne den grundlæggende viden om natur og biodiversitet. Anden fase består af en undersøgelse efter levesteder, dyr og planter. Tredje fase fortæller om, hvordan der kan skabes bedre eller nye levesteder for dyr og planter.