GUDP støtter klimavenligt planteprotein til mad med 23 mio. kr.

20-09-2020

Virksomheder og forskere samarbejder i tre nye, store projekter om at skabe plantebaserede proteinprodukter af danske råvarer til fremtidens klimavenlige kost. GUDP støtter med sammenlagt 23 millioner kroner.

Hestebønner, ærter, quinoa, hamp, østershatte, kløvergræs og lucerne kan blive vigtige proteinkilder for de forbrugere, som vil skære ned på kødforbruget og gå over til en mere klimavenlig, plantebaseret kost.

Tre nye, store projekter tager i løbet af 2020 fat på at udvikle ny teknologi, metoder og produkter, som kan frembringe velsmagende plantebaserede madvarer og fødevareingredienser med højt indhold af protein i god kvalitet af danske råvarer.

De nye produkter vil kunne erstatte eller supplere kødet i hverdagsmaden og dermed gøre kosten mere klimavenlig. Projekterne bliver sammenlagt støttet med 23 millioner kroner fra Miljø- og Fødevareministeriets grønne udviklings- og demonstrationsprogram, GUDP.

Stigende efterspørgsel

De nye produkter skal være med til at dække den stigende efterspørgsel hos en voksende gruppe af forbrugere, som ønsker at skære ned på kødforbruget ved at gå over til en mere plantebaseret kost i stedet.

Stadig flere vælger helt eller delvist at erstatte kød med planteproteiner af hensyn til klimaet, sundheden eller husdyrene. Det kan dog være en udfordring at få tilstrækkeligt protein af den rette kvalitet, når man udelukkende vil leve af plantebaseret kost, og de fleste plantebaserede proteinprodukter på markedet består af soja eller andre importerede råvarer. Begge dele vil de tre nye projekter forsøge at rette op på, hver med hver deres indfaldsvinkel.

Plantekombination skal matche kød

Et af projekterne, NekstPro, tager fat på den udfordring, at det kun er meget få planter, som i sig selv kan matche kødets, når det gælder proteinkvalitet. Selv om bælgplanter som bønner og ærter har et højt indhold af protein, er sammensætningen af proteinets byggesten, aminosyrerne, ikke optimal til human ernæring.

Derfor vil projektet kombinere proteiner fra ærter, hestebønner, quinoa og hamp og bearbejde dem ved hjælp af den særlige forarbejdningsteknik ekstrudering til nye velsmagende plantebaserede produkter med højt indhold af essentielle aminosyrer. Projektet lægger vægt på, at råvarerne skal være økologiske og dansk produceret.

”Jeg forventer, at vi får udviklet nogle konkrete produkter, som både smager godt og er ernæringsrigtige, så man ikke behøver tænke så meget over, hvad man spiser, når man lever vegansk eller vegetarisk,” siger projektleder i NekstPro Margit Dall Aaslyng, fra Professionshøjskolen Absalon, som skal teste de nye produkter på frivillige forsøgspersoner.

Projektet er et samarbejde mellem Københavns Universitet, Professionshøjskolen Absalon, og virksomhederne Hanegal, Organic Plant Protein, Quinoa Quality og Møllerup Brands. GUDP støtter med knap otte millioner kroner.

Svampeprotein dyrket på roepulp

Projektet MycoProtein tager fat et helt andet sted, selv om målet er det samme. MycoProtein vil udnytte restprodukter fra sukkerindustrien til dyrkning af østershatte og udvikle nye fødevareingredienser med umami-smag og højt indhold af proteiner.

MycoProtein har fået en bevilling på næsten syv millioner kroner fra GUDP til etablering af et anlæg, hvor østershattene bliver dyrket i fermenteringstanke i en vandig opløsning af roepulp. Både svampe, mycelium og dyrkningssubstrat skal høstes, tørres og bruges som ingrediens i plantebøffer, planteburgere og lignende fødevarer og øge både indholdet og kvaliteten af protein i produkterne.

”Det er efterhånden almindeligt anerkendt, at kødproduktion er stærkt klimabelastende, og at det er en ineffektiv måde at producere fødevarer på,” siger projektleder Steen Brock fra virksomheden MycoBiota Food.

”Globalt set er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi i fremtiden kan producere flere fødevarer, uden at det belaster miljøet væsentligt mere, og samtidig imødekomme den stigende efterspørgsel på plantebaserede produkter af god kvalitet med et højt proteinindhold.”

De øvrige partnere i projektet er forskere fra Københavns Universitet og DTU samt virksomhederne Planteslagterne, Rootly og Nordic Sugar.

Kløvergræs på middagsbordet

Det tredje af de nye GUDP-projekter, som arbejder med plantebaserede proteinprodukter til fødevarer, vil sætte traditionelle landbrugsafgrøder som kløvergræs og lucerne på menuen. Projektet Græs4Food bygger videre på erfaringer med grøn bioraffinering, der kan gøre proteinerne i græsmarksafgrøder tilgængelige for enmavede dyr og dermed også mennesker.

GUDP har siden 2014 støttet en række bioraffineringsprojekter med til sammen mere end 100 mio. kr., men ind til videre har de alle på nær ét enkelt drejet sig om protein til dyrefoder som erstatning for importeret soja. Næste skridt at gøre græsproteinet egnet til madvarer.

Proteinet skal udvindes ved hjælp af membranfiltrering, og det er ikke prøvet før, forklarer projektleder Peter Lübeck, som er forsker ved Aalborg Universitet. Det indebærer bl.a., at man kan undgå at opvarme råvarerne i forarbejdningsprocessen.

”Når vi bruger membranfiltrering bevarer proteinmolekylerne deres sammenfoldede struktur og en række af de funktionelle egenskaber, som går tabt ved opvarmning, ” siger Peter Lübeck.

De funktionelle egenskaber, som bevares, kan bl.a. gøre det muligt at fremstille proteinprodukter, der kan piskes stive som æggehvide, og det åbner nye muligheder for, hvad produktet kan bruges til.

Græs4Food får godt otte millioner i tilskud fra GUDP og er et samarbejde mellem Aalborg Universitet, BiomassProtein, MMS Nordic, GreenLab Skive og Thise Mejeri.