Kan genbrugsplast bruges i emballage til plejeprodukter?

04-09-2020
Affald Kemikalier

Miljøstyrelsen starter nyt projekt, der skal afdække, hvilke krav man skal stille til genanvendt plast for at det kan anvendes til emballage af plejeprodukter - eksempelvis shampoo, hudlotion og flydende sæbe. Projektet støtter op om den cirkulære økonomis dagsorden og EU’s strategi for plast.

Miljøstyrelsen oplever en stigende interesse og efterspørgsel fra industrien efter vejledning i anvendelse af husstandsindsamlet plastik - også kaldet PCR (post-consumer-recycled materiale) til emballage af plejeprodukter.

Producenter af plejeprodukter er forpligtet til at lave en sikkerhedsvurdering, som indbefatter emballagen. Men som det er i dag, eksisterer der ikke nogen vejledning til, hvilke specifikke krav der bør stilles til genanvendt plastik for at afgøre, hvorvidt den er sikker at anvende.

Miljøstyrelsen starter derfor et projekt, hvor det er målet at undersøge prøver af genanvendt plastik, der har deres udgangspunkt i husholdningssorteret plastik.

Aktører inviteres med

Undersøgelserne består blandt andet af en sikkerhedsvurdering, der skal afdække hvilke typer genanvendt plast, der er sikkert at anvende til emballage af plejeprodukter.

Erfaringerne fra projektet planlægges indarbejdet i en vejledning til industrien, der senere vil blive udviklet.

Interesserede virksomheder er tidligere blevet inviteret til at deltage gennem de relevante brancheforeninger.

 

FAKTA:

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi handler om, at holde materialer og produkter i kredsløb med den højest mulige værdi længst muligt. Cirkulær økonomi bryder med idéen om en lineær værdikæde, som starter med udvinding af ressourcer og ender som affald.

Med cirkulær økonomi åbnes mulighed for, at de ressourcer, som ellers ville være endt som affald, kan gå et eller flere skridt tilbage i værdikæden og indgå i produktionen igen. Eller de kan indgå som input i et helt nyt kredsløb. Cirkulær økonomi er altså enten genanvendelse af materialer eller - endnu bedre - affaldsforebyggelse gennem produkter, der f.eks. kan repareres eller genbruges. Det handler også om nytænkende forretningsmodeller, hvor forbrugeren kan returnere produktet til reparation eller genbrug. Eller man kan lease produkter i stedet for at sælge dem for at få mest ud af produkterne og deres ressourceforbrug. Læs mere i ”Strategi for cirkulær økonomi” (2018).

EU’s strategi for plastik

Hvert år producerer europæerne 25.8 mio. ton plastaffald, men under 30 % af dette indsamles med henblik på genanvendelse. Kommissionen har lavet en europæisk strategi for plastaffald som er en del af overgangen til en mere cirkulær økonomi. Senest i 2030 skal al plastemballage enten kunne genbruges eller genanvendes.  Læs mere i ”En EU-strategi for plast i en cirkulær økonomi” (2018), som er blevet fulgt op i Danmark af ”Plastik uden spild – Regeringens plastikhandlingsplan” (2018).

 

For yderligere oplysninger:

Helle Simon Elbro, Miljøstyrelsen, Obfuscated Email, 20 53 36 29