Jupitervejledningen findes nu i en digital version på Miljøstyrelsens hjemmeside

08-09-2020
Vand i hverdagen

Du kan nu finde en digital version af Jupitervejledningen samt mere information omkring indberetning af data til Jupiterdatabasen på vores hjemmeside.

I Danmark indberettes vandforsyningsdata til Jupiterdatabasen (den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data). Jupiterdatabasen er en fælles offentlig tilgængelig database, som administreres af GEUS .

Jupitervejledningen beskriver hvordan brugere af Jupiterdatabasen (den nationale database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data) opretter og registrerer anlæg samt​​​ foretager indberetning samt godkendelse af vandforsyningsdata.  

På vores hjemmeside www.mst.dk/Jupitervandforsyningsdata kan du nu finde en digital version af Jupitervejledningen, og du kan på samme side finde mere information omkring indberetning af vandforsyningsdata, spørgsmål og svar, tilmelding til nyhedsfeed mv.