Invitation til BREFdagen

09-09-2020
BREF

Planlægningen af BREF-dagen 2020 er i fuld gang, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3. november 2020. På grund af Corona-situationen bliver den årlige konference for første gang i digital form. Vi glæder os rigtig meget til at afholde konferencen i en ny form og gøre brug af de muligheder, en digital løsning åbner for.

Foto: Colourbox.com

Programmet offentliggøres senere i september på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også vil komme et link til tilmelding.

Planlægningen bygger som andre år på tilbagemeldinger fra sidste års BREF-dag. Og desuden i år et ønske om at sætte fokus på udstyrs-leverandører, og hvordan danske miljøteknologier har bidraget til at udfylde kravene til Best Available Techniques og som såkaldte ”emerging techniques” i BREF-arbejdet.

Desuden vil Miljøstyrelsen som altid give en status for BREF-arbejdet for igangværende og nye brancher. Og som i tidligere år vil der på konferencens første del være en kort introduktion til deltagere for hvem, BREF og BAT er helt nyt.

Kontaktperson: Tine Due Hansen, Obfuscated Email