Advancing the application of alternative test methods in chemical risk assessment by incorporating metabolism into in vitro assays (In-Vita)

16-09-2020
Pesticider Biocider

Ny rapport viser, hvordan nedbrydning af pesticider i leveren kan efterlignes og inkluderes i testsystemer baseret på cellekulturer i laboratoriet.

Pesticider testes grundigt, inden de godkendes. For at undersøge eventuelle effekter af pesticider på mennesker har man tidligere i stor udstrækning anvendt test på forsøgsdyr; men af etiske årsager er der et stort ønske om at erstatte forsøgsdyr med cellekulturer. I leveren af både mennesker og dyr nedbrydes pesticider til andre stoffer. Disse nedbrydningsprodukter er dog ofte også giftige, og de er derfor også relevante at undersøge. Forskerne fandt imidlertid, at cellerne i testsystemerne ikke er i stand til at nedbryde pesticiderne, eller kun kan gøre det i begrænset omfang. En af de store udfordringer ved udfasning af dyreforsøg er netop at efterligne nedbrydningen af pesticider i testsystemer baseret på cellekulturer.

I rapporten “Advancing the application of alternative test methods in chemical risk assessment by incorporating metabolism into in vitro assays (In-Vita)” beskriver forskere fra DTU Fødevareinstituttet deres undersøgelse, hvor de forsøger at finde metoder, hvorpå nedbrydningsprodukter fra pesticiderne også kan blive testet på cellekulturerne. De fandt, at enzymer fra rottelever (en standard kaldet ’S9’) kan nedbryde pesticiderne, og ved at foretage enzymbehandlingen som en forbehandling inden cellekultur-testen sker nedbrydningen kun af pesticiderne og ikke af hele testsystemet. På denne måde kan nedbrydningssystemer i leverceller inkluderes i de cellebaserede testsystemer, der allerede i dag anvendes til test for effekter af pesticider på arveanlæg.

Resultaterne støtter den internationale forskning på området og peger i retning af, at metoden i fremtiden kan anvendes, når pesticider skal undersøges inden eventuel godkendelse. Det vil dog kræve optimering af metoden og en bekræftelse af dens brugbarhed i andre laboratorier, samt at metoden bliver inkluderet i de officielle standardvejledninger fra OECD.

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her.