Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - september 2020

24-09-2020

I dette informationsbrev, kan du læse om forlængelsen af ansøgningsfristen for ansøgninger til den nationale ordning vedrørende vandløbsrestaurering.

Læs brevet her