Fra torsdag håndhæves miljøzonereglerne med bøde

30-09-2020
Luft

Overtrædelse af miljøzonereglerne har de første tre måneder kun medført advarsler. Men fra torsdag udstedes der bøder, hvis reglerne overtrædes.

I perioden 1. juli til 30. september har bilister kun modtaget advarsler, hvis de ikke har overholdt miljøzonereglerne. Men fra og med torsdag den 1. oktober 2020 vil der blive udstedt bøder, hvis reglerne overtrædes.

De skærpede miljøkrav omfatter lastbiler, busser og varebiler i de fire miljøzoner: København/Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Reglerne betyder, at ældre dieseldrevne lastbiler, busser og varebiler ikke har adgang til miljøzonerne, medmindre de har monteret et partikelfilter.

Den primære kontrol med at miljøzonereglerne overholdes finder sted via Miljøstyrelsens digitale automatiske kontrol, der er baseret på kameraaflæsning af køretøjets nummerplade og opslag i danske og udenlandske køretøjsregistre.

Sund og Bælt Holding A/S varetager opgaver vedrørende kontrol i miljøzonerne og Miljøstyrelsen kan udstede administrative bødeforelæg baseret på den digitale kontrol.

De nye regler kan ses på miljoezoner.dk