DTU: Rovfugle fra Tåsinge var forgiftede

28-09-2020

De tre havørne som blev fundet i sidste uge var forgiftede, slår DTU fast. Det betyder, at der nu er fundet fem forgiftede rovfugle i samme område i år.

Foto: Lars Gejl
Foto: Lars Gejl

I foråret blev en rød glente fundet død på det nordlige Tåsinge. Glenten var tilsyneladende i god foderstand, og den blev sendt til analyse på DTU-veterinærinstituttet. Her blev det påvist, at glenten var forgiftet med det ulovlige nervegift carbofuran. Miljøstyrelsen anmeldte efterfølgende sagen til Fyns Politi.

Onsdag den 16. september blev en havørn fundet død på det nordlige Tåsinge, ikke langt fra findestedet for den røde glente, og få dage senere, mandag den 21. september, blev yderligere tre havørne fundet døde under et redetræ tæt derved. Disse sager blev også anmeldt til politiet, og alle fire havørne blev sendt til undersøgelse på DTU-veterinærinstituttet. Her har analyser nu påvist, at også alle havørnene var blevet forgiftet med carbofuran.

Carbofuran har været forbudt anvendt i EU siden 2008. Med udlæggelse af Carbofuran risikerer man ikke kun at skade rovfugle, men også mennesker og hunde, der uforvarende kan komme i kontakt med giften. Alle rovfugle er totalfredede i Danmark. Den røde glente og havørnene er desuden beskyttet af EU's fuglebeskyttelsesdirektiv.

Det er desværre langt fra første gang, at rovfugle udsættes for ulovlig efterstræbelse, for under et år siden blev en duehøg og en musvåge fundet forgiftet i Sønderjylland, og før det blev en havørn fundet skudt på Lolland.

Miljøstyrelsen har siden 2017 haft et tæt samarbejde med Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Center for Diagnostik DTU om sager, hvor der findes forgiftede og på anden vis ulovligt efterstræbte rovfugle. I forbindelse med almindelige tilsyn af veterinære forhold på fasanudsætningspladser, kontrolleres der også for f.eks. udlagte fugle eller andre mistænkelige forhold.

Fakta om glenter og havørne: 

Den røde glente er en mellemstor, let genkendelig rovfugl med lang kløftet hale og lange slanke vinger. Den er lidt større end musvågen og har en karakteristisk rustrød fjerdragt. Fuglen var tidligere almindelig i Danmark men som følge af tidligere tiders efterstræbelse forsvandt den ynglefugl i slutningen af 1920erne. I 1970erne genindvandrede den røde glente til Danmark, og bestanden har siden bredt sig langsomt. Rød glente ses typisk i områder med gammel løvskov, spredte lunde og dyrkede arealer. Reden anlægges som regel i udkanten af større skove og ofte i et bøgetræ i en forladt rede, f.eks. en musvågerede. Rød glente jager især smågnavere og småfugle, men ådsler udgør også en stor del af fødegrundlaget.

Havørnen er en meget stor rovfugl og kan opnå et imponerende vingefang på op til 245 centimeter. Fuglen kaldes også "den flyvende dør", fordi vingerne er brede og rektangulære. Havørne yngler fortrinsvis i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder af fisk og vandfugle, da fisk og fugle udgør størstedelen af ørnens fødegrundlag. Havørne er dog også kendt for at æde af ådsler. Havørnen bygger en kæmperede som ofte placeres i en stor grenkløft i løvtræer eller langs en stamme i et nåletræ. Op til midten af 1800-tallet var havørnen udbredt i det meste af Danmark, men i 1911 forsvandt den grundet efterstræbelse som ynglefugl i landet, og genindvandrede først igen i 1995.