BNBO-indberetning - frist 1. oktober

18-09-2020

Venlig erindring til kommunerne: Husk at indberette årets status for vurdering og indsats i BNBO. Det kan nås endnu!

Fristen for BNBO-indberetning jf. Bekendtgørelse om vurdering af boringsnære beskyttelsesområder og indberetning nærmer sig hastigt.

Tak til de 23 kommuner, der allerede har indberettet, men vi vil så gerne have jer alle med, så vi kan give en retvisende status til Folketingets partier bag Pesticidstrategien.

Find vejledning samt links til beskrivelse af indberetningen og flowdiagram m.v. på: https://mst.dk/natur-vand/vand-i-hverdagen/grundvand/boringsnaere-beskyttelsesomraader/ - i boksen "Kommunal indberetning - BNBO evaluering" i højre side.