Verdens første cirkulære almennyttige boliger på vej

05-10-2020

60 almennyttige boliger bygget efter cirkulære principper bliver opført i Aarhus-forstaden Lisbjerg med støtte fra Miljøstyrelsens udviklingsprogram MUDP. Husene skal kunne skilles ad, så 90 procent af materialerne kan genbruges.

Circle House Demonstrator ved Lejrbos kontor i Valby viser principperne i det cirkulære byggeri. Demonstratoren er åben for besøgende. Foto: Tom Jersø

I løbet af de kommende tre år skyder et helt et ekstraordinært boligbyggeri op i Lisbjerg uden for Aarhus: Verdens første almennytte boliger bygget efter cirkulære principper. Boligerne bliver opført af Lejerbo i projektet Circle House, som er et fyrtårnprojektet støttet af Miljøstyrelsens miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram, MUDP, med 6,9 millioner kroner.

Byggeriet kommer til at bestå af 60 boliger med et banebrydende nyt design uden lim og fuger, så bygningerne til sin tid kan skilles ad og genbruges. Målet er, at 90 procent af materialerne skal kunne bruges igen, når bygningerne skal renoveres eller rives ned. Det nye design vil lette boligbyggeriets klimabelastning ganske betragteligt.

”Vi står over for en kæmpe klimaudfordring, og vi er nødt til at finde nogle måder at nedbringe CO₂-udledningen på – også i byggeriet,” siger Circle Houses projektleder Jesper Kort Andersen fra Lejerbo.

”Siden Lejerbo blev grundlagt, har det været vores formål at udvise samfundsansvar, og i dag ser vi det som en naturlig del af det ansvaret at være med til at løfte klimaudfordringerne.”

Klar til indflytning i 2023

De nye cirkulære, almennyttige boliger skal stå klar til lejerne i Lisbjerg i 2023, og Jesper Kort Andersen forventer, det bliver en god oplevelse at flytte ind.

”Man vil opleve, at det er et rent byggeri med et godt indeklima. Der vil dufte af træ og sten uden damp af akryl eller plastik, for vi udelukkende vil bruge rene, holdbare og genbrugelige materialer,” siger han.

Før indflytningen venter der dig en lang proces. Fire prækvalificerede projektteams har afgivet deres bud på opgaven, og i øjeblikket bliver tilbuddene studeret nøje af bygherren. Til marts løfter Lejerbo sløret for, hvem vinderen af udbuddet bliver. Selve byggeriet går i gang i løbet af 2021.

Tre overordnede principper

Ud over Lejerbo bidrager omkring 60 virksomheder på tværs af byggebranchen til udviklingsarbejdet. Aarhus Kommune lægger grund til, og tre arkitektkontorer tegner bygningerne: 3XN Arkitekter, Lendager Group og Vandkunsten.

Deres arbejde kommer til at hvile på tre overordnede principper, som skal sikre, at det nye byggeri når sit mål om 90 procents genanvendelse af materialerne.

For det første skal der udvikles et design for adskillelse. For det andet skal principperne for cirkulær drift af bygningerne være på plads, og for det tredje skal materialerne beskrives detaljeret og præcist i et digitalt materialepas.

Design for adskillelse

Princippet design for adskillelse indebærer, at bygningen skal kunne skilles ad i hele elementer, der kan genanvendes.

”I dag støber og limer man bygningselementer sammen, og derfor går elementerne går i stykker, når man forsøger at skille dem ad. Det betyder, at man ganske vist kan genbruge materialerne ved for eksempel at nedknuse betonen, men man kan ikke genbruge hele elementer,” forklarer Jesper Kort Andersen. ”Netop derfor er det afgørende at udvikle et design for adskillelse.”

Cirkulær drift og materialepas

Det andet grundprincip for Circle House er, at bygningerne skal holde så længe som muligt, og derfor er der nye krav til materialerne.

”Den vigtigste faktor for et byggeris bæredygtighed er faktisk bygningernes levetid,” siger Jesper Kort Andersen. ”Jo længere tid bygningen kan holde, jo mere bæredygtig er den, og jo længere materialerne holder, jo bedre økonomi er der i driften af bygningerne.”

I det cirkulære byggeri skal nedslidte delelementer og akutte skader udskiftes og udbedres rettidigt og rigtigt og stadig i overensstemmelse med princippet om det adskillelige design. Derfor er der også fokus på de nye bygningers materialepas, hvor detaljeret information om bygningens materialer bliver gemt.

Materialepasset skal være digitalt, så man hurtigt kan slå op og se præcis, hvilke materialer, man skal bruge til reparationen, hvis en lastbil pludselig bakker ind i facaden og laver en skade. På den måde minimerer man risikoen for at reparationer med forkerte materialer underminerer bygnings cirkulære design.

Materialepasset vil desuden gøre det muligt at udbyde og handle med brugte byggematerialer i fremtiden for eksempel via en digital materialebørs.

Principper vigtigere end materialevalg

Ingen ved endnu præcist, hvordan de nye cirkulære bygninger i Lisbjerg kommer til at se ud, for Lejerbo stiller ikke specifikke krav til udseende eller valg af materialer ud over, at grundhuset skal være af beton. Det er de tre cirkulær grundprincipper, som vejer tungest.

”I Circle House er de vigtigste krav, vi stiller, design for adskillelse, materialepas og lav CO₂-belastning. Desuden har vi en liste over stoffer, som materialerne ikke må indeholde, siger Jesper Kort Andersen.

”Vi oplever meget stor interesse for vores arbejde, og når husene står færdige, håber jeg, at mange vil kigge på dem og sige: Her står version 1.0 – det første skridt. Og så vil flere være villige til at tage skridt nummer to mod det cirkulære byggeri.”

Yderligere oplysninger:
Projektleder Jesper Kort Andersen, Lejrbo: Tlf. 30 84 52 71 Mail: Obfuscated Email

Circle House

  • Circle House er et MUDP-fyrtårnsprojekt
  • Circle House bygger 60 almene boliger i Lisbjerg ved Aarhus efter cirkulære principper – prisen forventes at blive ca. 60 mio. kr. 
  • 90 pct. af boligernes materialer skal kunne genbruges uden nævneværdigt værditab Projektet involverer mere end 60 virksomheder fra den danske byggebranche
  • Styregruppe: Lejerbo (bygherre), GXN Innovation, Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), MT Højgaard, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi)
  • Kommune: Aarhus Kommune lægger grund til selve byggeriet
  • Fællestegnestue: 3XN Arkitekter, Lendager Group, Vandkunsten.
  • Byggeriet forventes færdigt i 2023
  • MUDP-støtte: 6,9 mio. kr. – desuden støtter RealDania med 3 mio. kr.